TTBC23
Cà phê anh em ôi. Lại sắp mưa.
Cà phê anh em ôi. Lại sắp mưa. - Cái bàn ngồi coi livestream mấy ngày chưa dọn kìa, hóng có quà rồi tính :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Cà phê anh em ôi. Lại sắp mưa.
- Cái bàn ngồi coi livestream mấy ngày chưa dọn kìa, hóng có quà rồi tính 😁
Ở đâu mà toàn cây xanh, mát quá vậy anh
@AĐÙMEN Ở đảo tinhte. Bí mật nha
Bác ở đâu vậy ạ
@吳俠hiepngo Mình đang trông coi đảo tinhte, đừng nói cho ai biết