Các bác cho em hỏi về con suzuki axelo của em với. Hôm trước em tăng xích xe máy về rồi mới biết....
Các bác cho em hỏi về con suzuki axelo của em với. Hôm trước em tăng xích xe máy về rồi mới biết. Xe máy em má phanh sau phát ra tiếng kêu nghe rất khó chịu. Khi cắt côn và đi tốc độ thấp và xe cho nổ bé mới thấy. Em nghi đĩa phanh chạm vào má phanh. Xe em đi 3 vạn và chưa sửa hay đụng chạm vào cụm phanh sau bao h. Vậy em phải làm thế nào cho khỏi.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Các bác cho em hỏi về con suzuki axelo của em với. Hôm trước em tăng xích xe máy về rồi mới biết. Xe máy em má phanh sau phát ra tiếng kêu nghe rất khó chịu. Khi cắt côn và đi tốc độ thấp và xe cho nổ bé mới thấy. Em nghi đĩa phanh chạm vào má phanh. Xe em đi 3 vạn và chưa sửa hay đụng chạm vào cụm phanh sau bao h. Vậy em phải làm thế nào cho khỏi.
Check xem đĩa phanh có vết gì ko?
thay má phanh, tình trạng kêu két két là đã hết má, miếng ốp phanh bằng kim loại đang cạ trực tiếp vào đĩa phanh