TTBC23
Các bạn cho hỏi làm thế nào nó hiện hết lịch sử cuộc gọi với một số điện thoại vậy? iPhone mà ko...
Các bạn cho hỏi làm thế nào nó hiện hết lịch sử cuộc gọi với một số điện thoại vậy? iPhone mà ko hiện đại bằng cái Blackberry 20 năm tuổi bực mình thật.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Các bạn cho hỏi làm thế nào nó hiện hết lịch sử cuộc gọi với một số điện thoại vậy? iPhone mà ko hiện đại bằng cái Blackberry 20 năm tuổi bực mình thật.
Chịu thôi, nó hiện theo ngày. Mà cái phần phone này thằng Apple rất lười update, không rõ vì sao, chứ gần như so với iOS1 tới giờ thì thay đổi giao diện bề ngoài là chính.
1oldman
TÍCH CỰC
2 tháng
Dùng máy Android bạn nha. Ví dụ Oppo Xiaomi, lưu lịch sử cuộc gọi vĩnh viễn luôn không giới hạn. Lưu cả ghi âm cuộc gọi. Không như iPhone lưu được tầm 2 tuần là tự xóa.
Nó cũng chỉ hiện 💯 cuộc gọi gần nhất thôi nhé. Giải pháp là chuyển sang hãng khác🤣
mấy cái nhỏ nhỏ này mà ios chưa cập nhật trời