Cách chuyển ổ cứng từ MBR sang GPT trên Windows 11 không mất dữ liệu
Cách chuyển ổ cứng từ MBR sang GPT trên Windows 11 không mất dữ liệu
Cách chuyển ổ cứng từ MBR sang GPT trên Windows 11 không mất dữ liệu
anhtuan000
ĐẠI BÀNG
5 ngày
hay
dell e7440
ĐẠI BÀNG
5 ngày
@anhtuan000 thanks
Teen pro, đáng học hỏi
dell e7440
ĐẠI BÀNG
5 ngày
@bangw220dhpd cảm ơn bạn