Cách đơn giản ưu tiên băng thông cho thiết bị dùng mạng Wifi tần sóng 2.4Ghz với Mikrotik (của...
Cách đơn giản ưu tiên băng thông cho thiết bị dùng mạng Wifi băng tần 2.4Ghz với Mikrotik (của mình là hAP AC3): Mở Winbox > Menu Wireless > Access List tab, bấm dấu + để thêm địa chỉ MAC cho thiết bị, bỏ tích với authentication và forwarding. Hoặc truy cập Internet bằng thiết bị trên băng tần 2.4Ghz rồi truy cập vào Winbox >Wireless > Access List tab, lúc này Winbox sẽ tự động nhận diện địa chỉ MAC, tiếp theo chỉ cần bỏ tích với authentication và forwarding. Done
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Cách đơn giản ưu tiên băng thông cho thiết bị dùng mạng Wifi băng tần 2.4Ghz với Mikrotik (của mình là hAP AC3):

Mở Winbox > Menu Wireless > Access List tab, bấm dấu + để thêm địa chỉ MAC cho thiết bị, bỏ tích với authentication và forwarding.

Hoặc truy cập Internet bằng thiết bị trên băng tần 2.4Ghz rồi truy cập vào Winbox >Wireless > Access List tab, lúc này Winbox sẽ tự động nhận diện địa chỉ MAC, tiếp theo chỉ cần bỏ tích với authentication và forwarding. Done
Mik thì tha hồ bay bổng kiến thức chuyên sâu. Tui chọn Dray vì nó nhanh gọn lẹ. Cái nào cũng thu được kết quả mong muốn là được
X51
TÍCH CỰC
4 tháng
@nebazoc Chủ yếu là nhu cầu thích vọc vạch mà 😃