Cái màn hình Acer R221Q của nợ này ngày trước mua nó vì thấy nó mỏng đẹp, tới ngày muốn lắp ARM...
Cái màn hình Acer R221Q của nợ này ngày trước mua nó vì thấy nó mỏng đẹp, tới ngày muốn lắp ARM nó không có VESA. Giờ thành ra phải thêm cái khung này mới dùng ARM được. Nhìn như mặc áo giáp. :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Cái màn hình Acer R221Q của nợ này ngày trước mua nó vì thấy nó mỏng đẹp, tới ngày muốn lắp ARM nó không có VESA. Giờ thành ra phải thêm cái khung này mới dùng ARM được. Nhìn như mặc áo giáp. 😁
Nhìn vật vã quá.
nhìn cái bàn phím thích quá
Phím đẹp
Chúc mừng bạn, bạn là 1 trong vài chục người trên thế giới có chuột có trackball.
@ANormalHuman bạn dùng thử chưa, cũng đc lắm, lâu lâu tháo bi ra lao bụi cũng vui. 😁