TTBC23
Cái này cài đặt ở đâu nhỉ, hai người đều dùng ứng dụng fb mới nhất mà lại khác nhau…
Cái này cài đặt ở đâu nhỉ, hai người đều dùng ứng dụng fb mới nhất mà lại khác nhau… :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Cái này cài đặt ở đâu nhỉ, hai người đều dùng ứng dụng fb mới nhất mà lại khác nhau…
😅😅😅
cài đặt thanh điều hướng
@disme.crazy Có thấy phần video đâu nhỉ
137935b9599e8dc0d48f.jpg
@Fan.MU xem video nhiều sẽ có, không ai giống ai và không phải lúc nào cũng giống nhau 😅
IMG-5140.png
@disme.crazy Trước dùng đt android cũng có, nhưng chuyển qua iOS mất, tưởng do hệ điều hành, nay có người mượn đt đăng nhập fb mới thấy người ta có. Mới lên đây hỏi, k phải xem nhiều mới có đâu 😅😅😅
@Fan.MU gỡ ra cài lại không chừng lại xuất hiện, cái facebook này nó làm chả biết đâu mà lần 😅
lhdtt
CAO CẤP
2 tháng
Vô Navigation Bar
image.jpg
@lhdtt Hệ dột tiếng anh lại còn đưa cái ảnh tiếng anh 😅😅😁
lhdtt
CAO CẤP
2 tháng
@Fan.MU Tại ổng chụp tiếng Anh đó 😅
Vấn đề là k thấy ấy chứ
137935b9599e8dc0d48f.jpg