Tet22

Tet22


Cài wifi cho Hassio
lnt55
3 nămBình luận: 0
Cài wifi cho Hassio

Nhiều hướng dẫn cài wifi cho Hassio qua USB CONFIG giống như trò chơi khăm, không đạt được kết quả.
Một cách hơi phức tạp là dùng dòng lệnh nmcli (cài addon SSH & Web Terminal) thì được.

Cách dùng USB CONFIG thật ra chỉ cần lưu ý một chút thì thành công.

1. Format một USB dạng FAT32 với label là CONFIG
2. Tạo trên USB đó một thư mục tên là network
3. Trong thư mục network tạo một file có tên là my-network (không có phần mở rộng)

Điểm cần lưu ý là nội dung file my-network, như sau:

[connection]
# Tên kết nối, đặt giống ssid cho tiện (1)
id=My ssid
# Tạo uuid từ trang https://www.uuidgenerator.net (2)
uuid=e3a4a223-b707-4867-bcee-9dc11964f380
type=802-11-wireless

[802-11-wireless]
mode=infrastructure
# ssid không dùng dấu " để bọc, cho dù có khoảng trắng (3)
ssid=My ssid
# Bỏ dấu # ở dòng sau nếu dùng hidden ssid
#hidden=true

[802-11-wireless-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
#psk không dùng dấu " để bọc, cho dù có khoảng trắng (4)
psk=xxxxxxxx

[ipv4]
method=manual
# ip cố định, có dạng ip/24,gateway (5)
address=x.x.x.x/24,x.x.x.1
dns=8.8.8.8;8.8.4.4;

Tóm lại là sửa lại ở 5 chổ.
Gắn USB và thẻ nhớ vào Pi.
Khởi động lại.
Ping ip để kiểm tra.
Nếu thành công thì sau này không cần đến USB nữa.
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2022 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019