TTBC23
chán #openai
chán #openai
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
chán #openai
reddog
ĐẠI BÀNG
2 months
nếu bản free thì cũng đúng thôi vì nó chỉ cập nhật đến 2021 thì phải. đây là Bard
Screenshot (2).png
clltesterr
ĐẠI BÀNG
2 months
@reddog chatGPT mới mở tính năng truy cập internet cho người dùng subcribe trước, free user chắc còn lâu