TTBC23
ChatGPT sắp có trợ lý ảo
ChatGPT sắp có trợ lý ảo Trong vòng 2 tuần tới ChatGPT sẽ có khả năng nghe nói mượt mà như một trợ lý ảo kiểu Google Assistant. Ngoài ra khả năng xem hình ảnh cũng được bổ sung. Ngay trên điện thoại, người dùng có thể trò chuyện qua lại hay chụp ảnh rồi gửi cho Chatgpt. Ở đây có demo nhé: https://openai.com/blog/chatgpt-can-now-see-hear-and-speak
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
ChatGPT sắp có trợ lý ảo
Trong vòng 2 tuần tới ChatGPT sẽ có khả năng nghe nói mượt mà như một trợ lý ảo kiểu Google Assistant. Ngoài ra khả năng xem hình ảnh cũng được bổ sung. Ngay trên điện thoại, người dùng có thể trò chuyện qua lại hay chụp ảnh rồi gửi cho Chatgpt. Ở đây có demo nhé: https://openai.com/blog/chatgpt-can-now-see-hear-and-speak