Chạy Theon có cần bằng A1/A2 như SH300 không?
Chạy Theon có cần bằng A1/A2 như SH300 không?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chạy Theon có cần bằng A1/A2 như SH300 không?
Xấu thiệt
hình như cần
Kymco hồi sinh à ?
Cũng cần thì phải!!!
Có người bảo đi Klara vẫn cần bằng A1 🤣
Vẫn cần bình thường
shysc
ĐẠI BÀNG
6 tháng
thiết kế thập cẩm lấy mỗi xe mỗi ít mà xấu đau đớn (ý kiến cá nhân)
@shysc Đúng rồi gà chó mèo gộp lại mà
Nhìn mặt trước xấu nhỉ
Tuổi gì so sh trời
@trangvekien Vậy là không cần bằng A1/A2 gì á?
Vứt cái mặt nạ in chữ v to tổ bố đi là đẹp.