Chênh màu giữa chế độ chụp hình và chế độ quay phim trên iphone 15pro, chụp hình thì ra da đen,...
Chênh màu giữa chế độ chụp hình và chế độ quay phim trên iphone 15pro, chụp hình thì ra da đen, quay phim thì lại ra da nâu
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chênh màu giữa chế độ chụp hình và chế độ quay phim trên iphone 15pro, chụp hình thì ra da đen, quay phim thì lại ra da nâu
nói chung k phải so nhiều về chụp thì s23 đỉnh hơn còn quay thì na ná nhau
chờ S24 thôi
RoyalKNPB
ĐẠI BÀNG
2 tháng
1 cam 2 tông màu, vậy màu nào đúng màu nào sai
1 cái trong bóng râm, còn vid thì quay ngoài nắng thấy rõ mặt. Chụp phát úp ngay để flex thì khả năng Sam vẫn nhỉnh hơn
Sam là nhứt, mà là nhứt cư!
@QuanLyNhaNghi A cay 😆
MarsMan
ĐẠI BÀNG
2 tháng
Ánh sáng khác nhau thì màu sao lại giống nhau được.