chết tui, điện thoại nó tự động block, giừo mới thấy. search mới biết đay là số của tổng đài Ban...
chết tui, điện thoại nó tự động block, giừo mới thấy. search mới biết đay là số của tổng đài Ban chỉ đạo COVID-19
chết tui, điện thoại nó tự động block, giừo mới thấy. search mới biết đay là số của tổng đài Ban chỉ đạo COVID-19
gọi lại chưa bác?
Lên phường trình bày nhé
Lên phường 2 xị unblocked nhen 😝
Gọi mời đi cách ly, chuẩn bị đồ sẵn đi
oan ghê ta
Hên nhỉ
Có 1 không hai đó, điện thoại nó tự động block mới kinh? Chả nhẻ nhà sản xuất đã add sẳn danh sách