TTBC23
Chị Tey tò mò; " tụi bay làm chị zợ"
Chị Tey tò mò; " tụi bay làm chị zợ"
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chị Tey tò mò; " tụi bay làm chị zợ"
Sợ gì mà sợ tụi con gái tây nó chẳng chụp ảnh hầm bà nhằng khác nào gái châu Á đâu mà chê?
@russia.usa.lc Nhin kỹ bác ơi
kiểu này chắc phong cách FA hả bác
Đâu mà đẹp vậy? Chắc Hà Nội hả?
@Hiệp K Phan Đình Phùng HN đó b