chia sẻ vài dòng tham gia #game và #dodungmuadich cho vui, mạnh dạn...
chia sẻ vài dòng tham gia #game và #dodungmuadich cho vui, mạnh dạn viết bài chia sẻ cho xôm tụ các bác ơi!!!! https://tinhte.vn/thread/chia-se-vai-mon-do-dung-lam-viec-mua-dich.3350329/
Gọn lẹ
Nhanh quá
@hoangsytai Vài dòng ngắn gọn thôi mà!!!
@hemilo Mình còn ngắn hơn 😜