Chiếc thu
Chiếc thu :relieved:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chiếc thu 😌
Cũng nghệ thuật đó chứ
@lamtien338 Đứng ngoài đường chụp như thằng ngáo 😂
@Chu Liêu Haha. Hóa ra là bác cũng biết.