Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu
Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu Tôi xin năm ngón tay em thiên thần, trên vùng ăn năn qua cơn hờn dỗi.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu
Tôi xin năm ngón tay em thiên thần, trên vùng ăn năn qua cơn hờn dỗi.
view chụp hình chill quá 😂😂😂