Chiều thứ 7 Tinhte có offline camera hay mình chơi game Cinderella! Bạn nào có máy ảnh vừa túi...
Chiều thứ 7 Tinhte có offline camera hay mình chơi game Cinderella! Bạn nào có máy ảnh vừa túi thì tặng luôn! Chơi hông :joy:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chiều thứ 7 Tinhte có offline camera hay mình chơi game Cinderella! Bạn nào có máy ảnh vừa túi thì tặng luôn! Chơi hông 😂
Chơi, chị Sen ơi
Em chơi
Em chơi
Cười vui vẻ
@mig29f vậy chị sẽ đem túi lên chiều thứ 7 nha
@Lệnh_Hồ_Xung chơi game chị mở, không phải chơi chị nhé
@mig29f Đề nghị mod nói chuyện nghiêm túc 😆
@mig29f nội qui: mod không được tham gia 😆
Chủ tịch là Lọ Lem rồi, a/e ướm thủ thoải mái nhưng 99% là không vừa cho coi
@dthieu9780 vì chị cũng không biết túi này cho máy nào, mấy bạn thiết kế lúc đo thì không có ghi chú tên máy nữa, nên thua luôn