Chip Intel đã hoàn toàn sạch bóng khỏi máy tính Mac. Theo CNBC, sau khi sự kiện WWDC 2023 kết...
Chip Intel đã hoàn toàn sạch bóng khỏi máy tính Mac. Theo CNBC, sau khi sự kiện WWDC 2023 kết thúc, Apple đã chính thức hoàn tất quá trình loại bỏ chip Intel khỏi dải sản phẩm Mac. Năm 2020, công ty vén màn chip M1 với tuyên bố sẽ chuyển từ nền tảng Intel x86 sang ARM, và bây giờ điều đó đã thành hiện thực sau sự kiện đêm qua. Toàn bộ sản phẩm máy tính Apple giờ đã trang bị nền tảng tự phát triển.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chip Intel đã hoàn toàn sạch bóng khỏi máy tính Mac. Theo CNBC, sau khi sự kiện WWDC 2023 kết thúc, Apple đã chính thức hoàn tất quá trình loại bỏ chip Intel khỏi dải sản phẩm Mac. Năm 2020, công ty vén màn chip M1 với tuyên bố sẽ chuyển từ nền tảng Intel x86 sang ARM, và bây giờ điều đó đã thành hiện thực sau sự kiện đêm qua. Toàn bộ sản phẩm máy tính Apple giờ đã trang bị nền tảng tự phát triển.
ngon
khong_ngo_toi_phai_khong.jpeg
Phải chấp nhận thôi! ARM quá linh hoạt! 1 con chíp ARM như M1 có thể nằm trên 1 cái laptop khủng, cũng có thể nằm trên 1 cái iPad, cũng có thể nằm trên 1 cái kính AR...có thể có quạt khủng, cũng có thể chả cần quạt, nó thực sự quá linh hoạt!
Ngày trước mọi cố gắng của Intel khi đem x86 lên di động như Atom, Celeron... đều thất bại vì kiến trúc x86 ko phù hợp!
sao ngày trước apple không gắn chip amd nhỉ, giờ mà gắn mấy con amd cũng khoẻ lại còn tiết kiệm điện