cho ai ở nhà chung cư... miếng dán có ngăn đựng thẻ. Khỏi cần mang ví mỗi lần xuống nhà.
cho ai ở nhà chung cư... miếng dán có ngăn đựng thẻ. Khỏi cần mang ví mỗi lần xuống nhà.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
cho ai ở nhà chung cư... miếng dán có ngăn đựng thẻ. Khỏi cần mang ví mỗi lần xuống nhà.
đẹp quá
Có hàng chưa anh @cuhiep?
Dán cái này khi mà ko ưng nữa gỡ ra thì có để lại dấu vết gì không bác?
@Ngọc Phương Nguyễn không, vệ sinh sạch bề mặt là như mới 😁