TTBC23
Cho hỏi bên sản phẩm của Ronin có thiết bị nào hỗ trợ để mình gắn thêm 1 cái điện thoại lên không...
Cho hỏi bên sản phẩm của Ronin có thiết bị nào hỗ trợ để mình gắn thêm 1 cái điện thoại lên không nhỉ? Đang muốn quay 2 định dạng video 1 đứng 1 ngang mà băn khoăn chỗ thiết bị quá!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Cho hỏi bên sản phẩm của Ronin có thiết bị nào hỗ trợ để mình gắn thêm 1 cái điện thoại lên không nhỉ? Đang muốn quay 2 định dạng video 1 đứng 1 ngang mà băn khoăn chỗ thiết bị quá!
Có Ronin SC hoặc Ronin SC 2 đều có. Nó có cái phone holder để gắn vào máy ảnh chỗ người ta hay gắn đèn flash đó. Hoặc bạn mua phone holder rời cũng được.