Chờ mãi chưa thấy tím!
Chờ mãi chưa thấy tím!
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chờ mãi chưa thấy tím!
hình đẹp, chụp ngược sáng, tia nắng màu đẹp.
Có photoshop ko đẹp zị
Có filter ko đẹp zậy
Phải bác chụp ko đẹp vậy.. hehe jion thôi.. tuyệt vời ảnh đẹp
Đẹp quá
đẹp
Đẹp !
Sao nó ra màu tím vậy bác
phượng tím? chắc Đà Lạt rồi.
chuất