TTBC23
Chú robot bóng rổ AI Nhật Bản ném bóng hay quá, có thể đây là chú robot Cue 3 phiên bản nâng cấp mới hay Cue 4?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chú robot bóng rổ AI Nhật Bản ném bóng hay quá, có thể đây là chú robot Cue 3 phiên bản nâng cấp mới hay Cue 4?
Nó ném lên cao chót vót (góc 89 độ) mà vẫn rơi vào rổ đc mới là giỏi 😁