Chúc mừng ông.
Chúc mừng ông.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chúc mừng ông.
skywolf105
ĐẠI BÀNG
4 tháng
này chỉ là sinh ở VN thôi, còn lại là do đào tạo và làm việc ở Pháp hết mà.
Mấy thằng báo bò này thấy sang bắt gốc liền, này người Pháp chứ gốc Việt clg
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Ủa vậy gốc TQ à bạn. Thấy họ Trần.
@duchaitp Quan trọng quốc tịch thôi. Gốc thì vứt
Thơm thì gốc Việt còn thối thì ba…
Chúc mừng ông
chú mừng 😁
@Tú Bán Sách Bác mừng chứ :D
Chưa phim nào của bác được chiếu ở VN! Mà phim của bác xem thấy chất lượng gấp nhiều lần phim Việt chiếu rạp!
Quan kế Huy đâu ? người trên thuyền đâu ?