Chụp cửa sổ máy bay có 3 yếu tố. Chỗ ngồi và giờ bay là có thể tính toán được. Yếu tố cuối cùng...
Chụp cửa sổ máy bay có 3 yếu tố. Chỗ ngồi và giờ bay là có thể tính toán được. Yếu tố cuối cùng là thời tiết buộc phải trông cậy vào ông trời.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chụp cửa sổ máy bay có 3 yếu tố. Chỗ ngồi và giờ bay là có thể tính toán được. Yếu tố cuối cùng là thời tiết buộc phải trông cậy vào ông trời.
Mình từng được ông trời ủng hộ để chụp các đảo ở Hoàng Sa đang bị bọn Tàu chiếm đóng!
IMG_3524.jpg
IMG_3521.jpg
Trông cậy vào ông Diêm Vương nửa nhé. Mong ổng đừng kêu tên
thời gian thì đúng hơn chứ b. lúc này là dđi vào vùng trời từ tối sang sáng thì phải
Còn phụ thuộc lịch delay của hãng bay nữa 🤣🤣🤣