Chụp ở đồi Đa Phú - Đà Lạt.
Chụp ở đồi Đa Phú - Đà Lạt. Ngày mới vui nha anh em. #OppoF7
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chụp ở đồi Đa Phú - Đà Lạt.
Ngày mới vui nha anh em.
#OppoF7
chưa hiểu ý nghĩa bức hình lắm
@Tên dài dằng dặc Chụp xong ra đầu cành ngồi. Nên tấm hình 102
Anh theo em
ảnh đẹp quá anh, ngày mới vui vẻ
Cành cây nhìn như con rắn nhỉ
Đẹp ạ 😃
Hun cái nè
đẹp cá
Tưởng bác Tuấn chụp được con huơu cao cổ 😁