Chuyển vùng iPhone về Mĩ có mục sạc iPhone bằng năng lượng sạch. Ở VN thì tính năng này vô nghĩa.
Chuyển vùng iPhone về Mĩ có mục sạc iPhone bằng năng lượng sạch. Ở VN thì tính năng này vô nghĩa.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Chuyển vùng iPhone về Mĩ có mục sạc iPhone bằng năng lượng sạch. Ở VN thì tính năng này vô nghĩa.
Trên phiên bản iOS 16.1, Apple đã thêm tuỳ chọn Sạc năng lượng sạch. Tuỳ chọn này cho phép người dùng iPhone hạn chế lượng khí thải carbon ra môi trường và sẽ tính phí có chọn lọc đối với những khách hàng muốn có một phương pháp sạc xanh sạch hơn.
Vừa qua, Apple đã xuất bản một tài liệu hỗ trợ về Sạc năng lượng sạch, cung cấp các chi tiết cụ thể hơn về cách thức hoạt động, cách tắt khi cần thiết và những cài đặt nào cần được kích hoạt để tính năng này hoạt động.
Bật tính năng sạc năng lượng sạch trên iPhone giúp giảm lượng khí thải carbon ra môi trường.
Bật tính năng sạc năng lượng sạch trên iPhone giúp giảm lượng khí thải carbon ra môi trường (Ảnh: DealNTech).
Tuy nhiên ở hiện tại, Sạc Năng lượng Sạch chỉ được giới hạn ở Hoa Kỳ và tính năng này yêu cầu tất cả các quyền truy cập vào Dịch vụ Vị trí, Tùy chỉnh Hệ thống và Vị trí Quan trọng phải được bật trong phần Cài đặt để hoạt động.
Về mặc định, tính năng này luôn luôn bật, để tắt chúng, người dùng iPhone phải làm các bước đó là vào Cài đặt > Pin > Tình trạng Pin và Sạc. Khi được bật, Sạc năng lượng xanh cho phép iPhone nhận dự báo về mạng lưới năng lượng gần đó, tiếp theo tính năng này sẽ sạc iPhone trong thời gian sản xuất năng lượng xanh.
Hiện tại tính năng Sạc năng lượng xanh chỉ hỗ trợ tại Hoa Kỳ.