TTBC23
Có ai biết đến hiệu ứng 24-hour time-lapse này trên điện thoại Samsung không? Nó biến một bức ảnh thành một video với hiệu ứng thay đổi thời gian 24 giờ
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Có ai biết đến hiệu ứng 24-hour time-lapse này trên điện thoại Samsung không? Nó biến một bức ảnh thành một video với hiệu ứng thay đổi thời gian 24 giờ
hay quá
chắc dùng phần mềm ghép mấy bức ảnh lại
@Nguyễn Thắng 89 Thì chắc là ghép ảnh nhưng không dùng phần mềm bên thứ ba đâu bạn. App Gallery chính chủ của Samsung tự nó có tính năng này rồi
@anhtuan1066 ôi vậy mình chịu, mình cũng SS mà không biết tính năng này
@Nguyễn Thắng 89 Theo như thông tin từ Samsung thì tính năng này chỉ có trên các máy đời mới (ít nhất từ S20 trở về sau). Khi bạn chụp một bức ảnh mà đạt được điều kiện về ánh sáng gì gì đó (do Samsung quy định) thì khi bạn mở nó, bạn sẽ thấy hình cái đồng hồ ở góc dưới bên phải. Bấm vào nó bạn sẽ nhận được đoạn video time-lapse
Screenshot-20231002-131359-Gallery.jpg