Có bác nào bị lỗi phần outlook như mình không?
Có bác nào bị lỗi phần outlook như mình không? Mình đang dùng outlook cũ và giờ outlook kêu mình chuyển sang New Outlook thì mình không thể set rule được (rule cũ sẽ k work nữa). Ai có biết cách sửa thì help với ạ, dùng outlook mà k có rule thì vô nghĩa.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Có bác nào bị lỗi phần outlook như mình không?
Mình đang dùng outlook cũ và giờ outlook kêu mình chuyển sang New Outlook thì mình không thể set rule được (rule cũ sẽ k work nữa).

Ai có biết cách sửa thì help với ạ, dùng outlook mà k có rule thì vô nghĩa.