Có dân chơi "Black Shark Pro 2" nào ở đây không các bác :)
Có dân chơi "Black Shark Pro 2" nào ở đây không các bác :)
Có dân chơi "Black Shark Pro 2" nào ở đây không các bác 😃
Con này tản nhiệt ngon lắm, ngon hơn nhiều so với mấy con Memo