Con với chả cái
Con với chả cái
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Con với chả cái
Cái này phi công Mích @mig29f thích!
Giám đốc @NghiepTranVINA ô lala!😁🤣😂😘
@Cao Thị Mộng Thấp Chym thì có lông, đầu thì có tóc, mép có râu! Bởi thế phán một câu: đúng quạ!😂🤣🤣
@Mig cường kích! Đậu xanh fen nói ông nào chứ éo phải mình nha 🙄🙄🙄
@NghiepTranVINA Ổng trên đó đó Fen! Đâu đen rau tèm nhem!,😂😁
@Mig cường kích! No 😤😤😤
Cảm thấy tổn thương
Cười vô mặt