Công nhận đúng :D
Công nhận đúng :D
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Công nhận đúng 😁
Cụ thể hóa ra đơn vị kcal đi. 😁
maisonhai3
ĐẠI BÀNG
3 tháng
Chắc phở của ảnh này là phở cho trẻ em. Chứ bát người lớn ở khu tôi, ăn xong no quá trưa.
@maisonhai3 phỏ bạn đó ăn mất năng lượng, phở hơi nặng 50kg
bánh nướng hay bánh dẻo? mình ăn đc có 1 cái bánh dẻo thôi. gần trưa đói há mồm