Công thức CHỮ VN SONG SONG 4.0 và Ví dụ
1 nămBình luận: 1

Công thức CHỮ VN SONG SONG 4.0 và Ví dụ


Giới thiệu:

Chữ VN Song Song 4.0 (Cvnss4.0) là cách viết cực ngắn cho tiếng Việt, không có dấu phụ và dấu thanh, chỉ dùng 26 chữ cái trên bàn phím thông dụng Anh-Mỹ.

Nó có thể dùng như bộ chữ hoặc kiểu gõ.

Cvnss4.0 dùng như bộ chữ, hữu ích ở:
 • Chat nhanh tiếng việt trong môi trường không có phần mềm.
 • Nếu viết tin nhắn chữ Quốc ngữ không dấu trên điện thoại, messenger, zalo… nhiều lúc đọc không dấu sẽ gây hiểu nhầm. Cvnss4.0 khắc phục được nhược điểm gây hiểu lầm này.
 • Tiết kiệm không gian lưu trữ dữ liệu data.
 • Bảo mật tài liệu tối quan trọng khi không dùng phần mềm gõ tiếng Việt, vì phần mềm có thể bị cài mã độc chẳng hạn.
 • Là một cách viết chữ song song với chữ Quốc ngữ, hoặc có thể thay thế chữ Quốc ngữ nếu cần thiết.

Cvnss4.0 dùng như kiểu gõ, hữu ích ở:
 • Tích hợp vào các bộ gõ tiếng việt để gõ bung ra chữ Quốc ngữ, tiết kiệm được khoảng 30% thời gian gõ.
 • Bạn vào công cụ trực tuyến (tool online) https://chuvnsongsong.com để làm quen và xem công thức; rồi trực tiếp gõ kiểu gõ mới mà vẫn bung ra chữ Việt trọn vẹn, tiết kiệm nhiều thời gian gõ Tiếng Việt.

Quảng cáo


A. CÔNG THỨC CHỮ VN SONG SONG 4.0

Cvnss 4.0 gồm 52 qui ước có hệ thống và nối tiếp nhau. Vì vậy, ta cần đọc chậm mới hiểu được. Hiểu xong qui ước đầu tiên thì mới hiểu được các qui ước kế tiếp.

Để hiểu Cvnss 4.0, trước tiên phải hiểu 32 qui ước ghi gọn chữ Quốc ngữ thành một kiểu chữ Việt cực ngắn, tên là Chữ Việt Nhanh,

Sau khi nắm vững cách ghi gọn Chữ Việt Nhanh, ta mới hiểu được 18 qui ước Ký Hiệu Dấu dùng thay thế các dấu phụ và dấu thanh cho Chữ Việt Nhanh.

Trung bình tốn khoảng 2 giờ là hiểu và học thuộc 52 qui ước biến đổi từ chữ Quốc ngữ qua Cvnss4.0.

CVNSS 4.0 gồm 3 thành phần cấu tạo:
 • Chữ Quốc Ngữ (CQN).
 • Chữ Việt Nhanh (CVN).
 • Ký Hiệu Dấu (KHD).
Bài này chỉ trình bày về Chữ Việt Nhanh và Ký Hiệu Dấu.

CHỮ VIỆT NHANH (CVN)

Quảng cáo


Lưu ý: Xin đọc các qui ước từ trên xuống dưới vì chúng có quan hệ nối tiếp.

1. Bỏ bớt dấu sắc ở mọi từ có chữ cái cuối là: c, p, t, ch (1 qui ước)
• Bỏ bớt dấu sắc ở mọi từ có chữ cái cuối là: c, p, t, ch.
Vd: bực tưc = bực tức, nup = núp, trot lọt = trót lọt.

2. Y và Uy (3 qui ước)
I thay Y …… Vd: i tá = y tá.
Y thay UY …… Vd: thý = thúy, byt = buýt.
• Chỉ vần AY, ÂY giữ nguyên AY, ÂY …… Vd: mây bay = mây bay.

3. Phụ âm đầu chữ (9 qui ước)

Quảng cáo


F thay PH …… Vd: fải = phải.
Q thay QU …… Vd: qay = quay, qân = quân, qôc = quốc, qi = qui, qy = quy.
C thay K …… Vd: cín = kín, cê = kê, cẻ = kẻ.
K thay KH …… Vd: ki kó kăn = khi khó khăn.
Z thay D …… Vd: zì = dì, zo zự = do dự.
D thay Đ …… Vd: di dâu dó = đi đâu đó.
J thay GI …… Vd: já jì = giá gì, jữ jìn = giữ gìn, jặt jịa = giặt giỵa (vì i thay y).
G thay GH …… Vd: gì = ghì, gê = ghê, ge = ghe.
W thay NG-NGH …… Vd: wa = nga, wĩ = nghĩ, wề = nghề, we = nghe.

4. Phụ âm cuối chữ (3 qui ước)
G thay NG …… Vd: mag = mang, xoog = xoong.
H thay NH …… Vd: bah = banh, hoàh = hoành, huêh = huênh.
K thay CH …… Vd: tak bạk = tách bạch, hoạk = hoạch, wuệk = nguệch.

5. Năm mươi hai vần “Nguyên âm ghép và chữ cái cuối” (18 qui ước)
Hãy xem 52 vần “Nguyên âm ghép và chữ cái cuối” sau:
- uyêt, uyên.
- iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu.
- yêt, yên, yêm, yêng, yêu.
- uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi.
- ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươu, ươi.
- uât, uân, uâng, uây.
- uơt, uơn.
- oăt, oăc, oăn, oăm, oăng.
- oet, oen, oem, oeo.
- oat, oap, oac, oan, oam, oang, oao, oai, oay.

52 vần này có
- Các nguyên âm ghép là: UYÊ, IÊ, YÊ, UÔ, ƯƠ, UÂ, UƠ, OĂ, OE, OA.
- Và các chữ cái cuối là: T, P, C, N, M, NG, O, U, I, Y.

52 vần nầy được ghi gọn lại còn 2 chữ cái mỗi vần, theo công thức sau đây:
- Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm.
- VÀ CÙNG LÚC, thay chữ cái cuối bằng chữ cái khác.

Rút gọn nguyên âm ghép còn một nguyên âm. (10 qui ước):

- UYÊ rút còn Y.
- IÊ-YÊ ……… I.
- UÔ ………… U.
- ƯƠ ………… Ư.
- UÂ ………… Â.
- UƠ ………… Ơ
- OĂ ………… Ă.
- OE ………… E.
- OA ………… O
- OA ………… A (Chỉ ở vần “oay”).

VÀ CÙNG LÚC, thay chữ cái cuối bằng chữ cái khác. (8 qui ước):

- T thay bằng D.
- P ………… F.
- C ………… S.
- N ………… L.
- M ………… V.
- NG ……… Z.
- O-U ……… W.
- I-Y ……… J.

Như vậy, ráp 10 nguyên âm rút gọn vào 8 chữ cái cuối khác, ta ghi gọn được 52 vần trên mỗi vần chỉ còn 2 chữ cái, như sau:

- uyêt, uyên = yd, yl.
- iêt, iêp, iêc, iên, iêm, iêng, iêu = id, if, is, il, iv, iz, iw.
- yêt, yên, yêm, yêng, yêu = id, il, iv, iz, iw.
- uôt, uôc, uôn, uôm, uông, uôi = ud, us, ul, uv, uz, uj.
- ươt, ươp, ươc, ươn, ươm, ương, ươu, ươi = ưd, ưf, ưs, ưl, ưv, ưz, ưw, ưj.
- uât, uân, uâng, uây = âd, âl, âz, âj.
- uơt, uơn = ơd, ơl.
- oăt, oăc, oăn, oăm, oăng = ăd, ăs, ăl, ăv, ăz.
- oet, oen, oem, oeo = ed, el, ev, ew.
- oat, oap, oac, oan, oam, oang, oao, oai, oay = od, of, os, ol, ov, oz, ow, oj, aj.

Bài thơ “Thu Điếu” của Nguyễn Khuyến viết bằng chữ ghi gọn Chữ Việt Nhanh:
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Ao thu lạh lẽo nưs trog veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Một chis thỳl câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Sóg bis theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Lá vàg trưs jó sẽ dưa vèo
Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
Tầg mây lơ lữg, trời xah wăt
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
Wõ truc qah co, kak vắg teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Tựa gối ôm cần lâu chẳg dựs
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Cá dâu dớp dộg zứj chân bèo


(Ở trên là phần tóm tắt 34 qui ước biến đổi từ CQN qua CVN. Bạn có thể tham khảo thêm bài “Chữ Việt Nhanh: kiểu chữ Việt cực ngắn” để hiểu rõ hơn về CVN ở: http://chuvietnhanh.sourceforge.net/ChuVietNhanhKieuChuVietCucNgan.htm)

Sau khi nắm vững 34 qui ước CVN ở trên, bạn dùng 18 chữ cái, gọi tên là Ký Hiệu Dấu (KHD), thay thế các dấu thanh và dấu phụ cho CQN và CVN để biến đổi thành CVNSS4.0.

KÝ HIỆU DẤU (KHD)

Thay thế các dấu thanh và dấu phụ cho CQN và CVN ở trên bằng 18 qui tắc KHD, chia ra 4 nhóm sau.

- B, D, Q, G, F.
- J, L, Z, S, R.
- X, K, V, W, H.
- O, Y, P.

1) Nhóm B, D, Q, G, F:

Thay: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, cho chữ vốn có dấu nón ^ ở chữ Quốc ngữ.

* B = (dấu nón + sắc).

Vd: ấn = anb, ế = eb, ố = ob,
xuất = xâd (cvn) = xadb,
ếch = êk (cvn) = ekb,
tốc = tôc (cvn) = tocb,
tiếng = tíz (cvn) = tizb,
uống = úz (cvn) = uzb,
khuyết = kyd (cvn) = kydb.

* D = (dấu nón + huyền).

Vd: vần = vand, về = ved, ồ = od,
phần = fần (cvn) = fand,
rồng = rồg (cvn) = rogd,
tuồng = tùz (cvn) = tuzd,
nghiền = wìl (cvn) = wild,
quyền = qỳl (cvn) = qyld.

* Q = (dấu nón + hỏi).

Vd: ẩn = anq, nể = neq, ổ = oq,
quẩn = qẩn (cvn) = qanq,
khổng = kổg (cvn) = kogq,
uổng = ủz (cvn) = uzq,
kiểu = cỉw (cvn) = ciwq,
tuyển = tỷl (cvn) = tylq.

* G = (dấu nón + ngã).

Vd: vẫn = vang, rễ = reg, lỗ = log,
nghễnh = wễh (cvn) = wehg,
khiễng = kĩz (cvn) = kizg,
rỗng = rỗg (cvn) = rogg,
nguyễn = wỹl (cvn) = wylg.

* F = (dấu nón + nặng).

Vd: vận = vanf, lệ = lef, lộ = lof,
luận = lậl (cvn) = lalf,
rộng = rộg (cvn) = rogf,
ruộng = rụz (cvn) = ruzf,
nghiện = wịl (cvn) = wilf,
chuyện = chỵl (cvn) = chylf.

MẸO NHỚ:
Ta nhớ B, D, Q, G, F thì kín phía trên, như nón, nước mưa không rơi vào được bên trong ký tự.

2) Nhóm X, K, V, W, H:

Thay: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, cho chữ vốn có dấu móc ˀ hay dấu trăng ᨆ ở chữ Quốc ngữ.

* X = (dấu móc + sắc) hay (dấu trăng + sắc).

Vd: ớ = ox, ứ = ux, hắn = hanx,
ướm = ứv (cvn) = uvx,
ớt = ơt (cvn) = otx,
phước = fưs (cvn) = fusx,
choắt = chăd (cvn) = chadx.

* K = (dấu móc + huyền) hay (dấu trăng + huyền).

Vd: ờ = ok, ừ = uk, hằn = hank,
phường = fừz (cvn) = fuzk,
mừng = mừg (cvn) = mugk,
hoằn = hằl (cvn) = halk.

* V = (dấu móc + hỏi) hay (dấu trăng + hỏi).

Vd: ở = ov, xử = xuv, hẳn = hanv,
tưởng = tửz (cvn) = tuzv,
quẳng = qẳg (cvn) = qagv,
xửng = xửg (cvn) = xugv.

* W = (dấu móc + ngã) hay (dấu trăng + ngã).

Vd: lỡ = low, lữ = luw,
lẵng = lẵg (cvn) = lagw,
ưỡn = ữl (cvn) = ulw,
chững = chữg (cvn) = chugw.

* H = (dấu móc + nặng) hay (dấu trăng + nặng).

Vd: ợ = oh, tự = tuh, lặn = lanh,
lượn = lựl (cvn) = lulh,
chặng = chặg (cvn) = chagh,
phượng = fựz (cvn) = fuzh.

MẸO NHỚ:
Ta nhớ X, K, V, W, H thì hở phía trên, nước mưa rơi vào được bên trong ký tự.

3) Nhóm J, L, Z, S, R:

Thay: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, cho chữ vốn không có dấu phụ (nón, móc, trăng) ở chữ Quốc ngữ.

* J = (sắc).

Vd: á = aj, é = ej, í = ij, ó = oj, ú = uj,
tính = tíh (cvn) = tihj,
toán = tól (cvn) = tolj,
phúng = fúg (cvn) = fugj.

Lưu ý: Riêng các chữ có phụ âm cuối: c, p, t thì không cần thêm J vì ở Chữ Việt Nhanh ta bỏ bớt dấu sắc ở các chữ có phụ âm cuối: c, p, t.

Vd: các = cac (cvn) = cac (cvnss),
cát = cat (cvn) = cat (cvnss),
cáp = cap (cvn) = cap (cvnss),

* L = (huyền).

Vd: à = al, è = el, ì = il, ò = ol, ù = ul,
tình = tìh (cvn) = tihl,
toàn = tòl (cvn) = toll,
phùng = fùg (cvn) = fugl.

* Z = (hỏi).

Vd: ả = az, vẻ = vez, ỉ = iz, tỏ = toz, ủ = uz,
tỉnh = tỉh (cvn) = tihz,
khoản = kỏl (cvn) = kolz,
chủng = chủg (cvn) = chugz.

* S = (ngã).

Vd: rã = ras, vẽ = ves, mĩ = mis, rõ = ros, vũ = vus,
tĩnh = tĩh (cvn) = tihs,
hoãn = hõl (cvn) = hols,
cũng = cũg (cvn) = cugs.

* R = (nặng).

Vd: ạ = ar, ẹ = er, ị = ir, lọ = lor, ụ = ur,
tịnh = tịh (cvn) = tihr,
sạch = sạk (cvn) = sakr,
soạn = sọl (cvn) = solr,
phụng = fụg (cvn) = fugr.

MẸO NHỚ:
Để nhớ J, L, Z, S, R là: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, ta nhớ như sau:

- J thẳng theo hướng dấu sắc '.
- L thẳng theo hướng dấu huyền `.
- Z dạng tựa dấu hỏi ˀ.
- S dạng tựa dấu ngã ~.
- R dạng gọn tựa dấu nặng.

4) Nhóm Y, O, P:

* Y = (dấu nón).

Dùng Y thay dấu nón cho chữ có thanh ngang ở chữ Quốc ngữ, như: â, ê, ô.

Vd: tâm = tamy, tê = tey, tôi = toiy,
xuân = xâl (cvn) = xaly,
tiên = til (cvn) = tily,
luôn = lul (cvn) = luly,
quên = qên (cvn) = qeny,
không = kôg = kogy.

* O = (dấu móc hay dấu trăng).

Dùng O thay dấu móc hay dấu trăng cho chữ có thanh ngang ở chữ Quốc ngữ hay Chữ Việt Nhanh, như: ă, ơ, ư.

Vd: ăn = ano, lơ = loo, lư = luo,
băng = băg (cvn) = bago,
phơ = fơ (cvn) = foo,
phương = fưz (cvn) = fuzo.

* Chữ P là ký hiệu dấu câm, nó không thay thế cho dấu phụ và dấu thanh nào, chỉ nhằm vô hiệu hóa tính chất ký hiệu dấu của chữ cái đứng trước nó. Chữ P chỉ đặt sau những chữ có VẦN CHỮ VIỆT NHANH vốn thay cho vần chữ Quốc ngữ không có dấu phụ (nón, móc, trăng) để không bị hiểu lầm qua chữ khác.
Đó là các vần: ag, ah, ak, eg, ew, ih, ik, og, ol, ow, oz, od, os, ug.

Ví dụ: lang = lag (cvn) = lagp,
lanh = lah (cvn) = lahp,
lách = lak (cvn) = lakp,
reng = reg (cvn) = regp,
linh = lih (cvn) = lihp
bích = bik (cvn) = bikp,
long = log (cvn) = logp,
toan = tol (cvn) = tolp,
toang = toz (cvn) = tozp.
toát = tod (cvn) = todp,
choác = chos (cvn) = chosp,
lung = lug (cvn) = lugp.

Ta thấy:

- Long = log (cvn) = logp (cvnss) để không hiểu lầm là "lỗ", vì “log” ở cvnss là “lỗ”.
- Reng = reg (cvn) = regp (cvnss) để không hiểu lầm là "rễ", vì “reg” ở cvnss là “rễ”.
- Toan = tol (cvn) = tolp (cvnss) để không hiểu lầm là "tò", vì “tol” ở cvnss là “tò”.
- Toang = toz (cvn) = tozp (cvnss) để không hiểu lầm là "tỏ", vì “toz” ở cvnss là “tỏ”.
- Toát = tod (cvn) = todp (cvnss) để không hiểu lầm là "tồ", vì ở “tod” ở cvnss là “tồ”.
- Choác = chos (cvn) = chosp (cvnss) để không hiểu lầm là "chõ", vì “chos” ở cvnss là “chõ”.

______________________________

THAM KHẢO THÊM 2 HƯỚNG DẪN ĐỂ NẮM VỮNG CÔNG THỨC KÝ HIỆU DẤU

Hướng dẫn “Công thức kiểu gõ Chữ VN Song Song 4.0” ở trên là do tác giả Trần Tư Bình soạn.
Phần công thức về Chữ Việt Nhanh thì dễ hiểu.

Riêng phần công thức Ký Hiệu Dấu, nếu chưa nắm vững, ta có thể tham khảo thêm 2 hướng dẫn khác về công thức Ký Hiệu Dấu sau đây, do Kiều Trường Lâm và Hoàng Văn Bát soạn.

• Cách thứ nhất: Ký Hiệu Dấu (tác giả Kiều Trường Lâm soạn)

Thay thế các dấu thanh và dấu phụ cho CQN và CVN ở trên bằng 18 qui tắc KHD, chia ra 4 nhóm sau:

- J, L, Z, S, R.
- X, K, V, W, H.
- B, D, Q, G, F.
- O, Y, P.

1) Nhóm J, L, Z, S, R. Thay thế 5 dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng cho chữ không có dấu phụ nào trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: té, là, ả, rõ, vụ = tej, lal, az, ros, vur.
- CVN: fé, qàn, ảh, cõg, zụg = fej, qanl, ahz, cogs, zugr.

2) Nhóm X, K, V, W, H. Thay thế 5 dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng + dấu trăng hay dấu móc cho chữ ắ ằ ẳ ẵ ặ, ớ ờ ở ỡ ợ, ứ ừ ử ữ ự trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: hắn, nằm, tởm, chữ, tự = hanx, namk, tomv, chuw, tuh.
- CVN: bơt, hằg, tửz, nhữg, hợd = botx, hagk, tuzv, nhugw, hodh.

3) Nhóm B, D, Q, G, F. Thay thế 5 dấu: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng + dấu nón ^ cho chữ ấ ầ ẩ ẫ ậ, ế ề ể ễ ệ, ố ồ ổ ỗ ộ trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: lấn, lần, bể, chỗ, bộn = lanb, land, beq, chog, bonf.
- CVN: xâd, tầl, qẩn, rỗg, wệk = xadb, tald, qanq, rogg, wekf.

4) Nhóm O, Y, P. Trong đó:

* Chữ O thay thế dấu trăng hoặc dấu móc cho chữ có thanh ngang như ă, ơ, ư trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: lăn, cơm, hư = lano, como, huo.
- CVN: xăl, wơ, fưz = xalo, woo, fuzo.

* Chữ Y thay thế dấu nón ^ cho chữ có thanh ngang như â, ê, ô trong CQN và CVN.

Ví dụ:
- CQN: tâm, bên, tôi = tamy, beny, toiy.
- CVN: xâl, qên, kôg iw, chuz = xaly, qeny, kogy, iwy, chuzy.

* Chữ P là ký hiệu dấu câm, nó không thay thế cho dấu phụ và dấu thanh nào, chỉ nhằm vô hiệu hóa tính chất ký hiệu dấu của chữ cái đứng trước nó. Ta chỉ đặt P sau những chữ có VẦN CHỮ VIỆT NHANH vốn thay cho vần chữ Quốc ngữ không có dấu phụ (nón, móc, trăng) để không bị hiểu lầm qua chữ khác.

Ví dụ:
- Long(cqn) = log (cvn) = logp (cvnss) để không bị hiểu lầm là chữ "lỗ", vì “log” ở cvnss là “lỗ”.
- Reng (cqn) = reg (cvn) = regp (cvnss) để không bị hiểu lầm là chữ "rễ", vì “reg” ở cvnss là “rễ”.
- Toang (cqn) = toz (cvn) = tozp (cvnss) để không bị hiểu lầm là chữ "tò", vì “toz” ở cvnss là “tỏ”.

Chữ P là một khám phá mới trong CVNSS 4.0. Nhờ có chữ P ra đời nên CVNSS 4.0 đã giải quyết mọi mâu thuẫn và tránh bất kỳ nhầm lẫn nào.

-----------

• Cách thứ nhì: Ký Hiệu Dấu (người dùng Hoàng Văn Bát soạn)

1) Thay 06 thanh bằng chữ cái:

- Dấu sắc bằng chữ j. Vd: chú = chuj.
- Dấu huyền bằng chữ l. Vd: làm = laml. (Chữ en-lờ).
- Dấu hỏi bằng chữ z. Vd: cảm = camz.
- Dấu ngã bằng chữ s. Vd: sẽ = ses.
- Dấu nặng bằng r. Vd: mẹ = mer.
- Không dấu bằng chữ P. Vd: anh = ahp.

Chú ý: Chỉ thêm “P” sau những chữ có VẦN CHỮ VIỆT NHANH vốn thay cho vần chữ Quốc ngữ không có râu (nón, móc, trăng) để không bị hiểu lầm qua chữ khác.

2) Những CVN có râu:

@- Gồm: â, ê, ô:

- Không dấu bằng y. Vd: lâu = lauy, lê = ley, lô = loy.
- Dấu sắc bằng b. Vd: lấn = lanb, bến = benb, bốn = bonb.
- Dấu huyền bằng d. Vd: lần = land, lề = led, bồn = bond.
- Dấu hỏi bằng q. Vd: bẩn = banq, thể = theq, thổ = thoq.
- Dẫu ngã bằng g. Vd: mẫn = mang, lễ = leg, chỗ = chog.
-Dấu nặng bằng f. Vd: mận = manf, hệ = hef, lộ = lof.

@- Gồm: ă, ư, ơ:

- Không dấu bằng o. Vd: năm = namo, lư = luo, mơ = moo.
- Dấu sắc bằng x. Vd: lắm = lamx, xứ = xux, mớm = momx.
- Dấu huyền bằng k. Vd: lằn = lank, cừ = cuk, cờ = cok.
- Dấu hỏi bằng v. Vd: hẳn = hanv, cử = cuv, nở = nov.
- Dấu ngã bằng w. Vd: sẵn = sanw, lữ = luw, lỡ = low.
- Dấu nặng bằng h. Vd: lặn = lanh, tự = tuh, vợ = voh.​
__________________

B. VÍ DỤ ĐOẠN VĂN BẰNG CHỮ QUỐC NGỮ VÀ CHỮ VN SONG SONG 4.0

1) Đoạn mở đầu Truyện Kiều của Nguyễn Du viết bằng chữ Quốc ngữ và Chữ VN Song Song 4.0:

Trăm năm trong cõi người ta,
Tramo namo trogp cois wujk ta,


Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Chuw tail chuw mehf keoj lal get nhau.


Trải qua một cuộc bể dâu,
Traiz qa motf cusf beq zauy,


Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Nhugw diwd trogy thayb mal dau donx logl.


Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Lar jil biz sacx tuo fogp,


Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
Troik xahp qen thoij maj hogd dahj gen.


Cảo thơm lần giở trước đèn,
Caoz thomo land jov trusx denl,


Phong tình có lục còn truyền sử xanh.
Fogp tihl coj lucr conl tryld suv xahp.


2) Bài thơ “Thu Điếu” của Nguyễn Khuyến viết bằng chữ Quốc ngữ, Chữ Việt Nhanh và Chữ VN Song Song 4.0:

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Ao thu lạh lẽo nưs trog veo (CVN)
Ao thu lahr leos nusx trogp veo (Cvnss4.0)


Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Một chis thỳl câu bé tẻo teo
Motf chisb thyld cauy bej teoz teo


Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Sóg bis theo làn hơi gợn tí
Sogj bisb theo lanl hoio gonh tij


Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo
Lá vàg trưs jó sẽ dưa vèo
Laj vagl trusx joj ses duao veol


Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
Tầg mây lơ lữg, trời xah wăt
Tagd mayy loo lugw, troik xahp watx


Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
Wõ truc qah co, kak vắg teo
Wos truc qahp co, kakp vagx teo


Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Tựa gối ôm cần lâu chẳg dựs
Tuah goib omy cand lauy chagv dush


Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Cá dâu dớp dộg zứj chân bèo
Caj dauy dopx dogf zujx chany beol


3) Đoạn văn “Hoa tháng Tư” của facebooker Thu Hà viết ngày 9-4-2020:

Có một người rất ngốc là tôi xem tranh rồi thắc mắc chẳng hiểu tại sao những bông hoa trong bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" của họa sĩ Tô Ngọc Vân lại không phải là hoa huệ mà rõ ràng là hoa loa kèn. Hóa ra đó chính là hoa huệ tây hay còn gọi là hoa ly, loài hoa này ở phương Tây tượng trưng cho đức hạnh của người phụ nữ.

Ở phương Đông, loài hoa này được gọi là hoa bách hợp hay hoa loa kèn, dường như tượng trưng cho tuổi thanh xuân của người con gái. Nhìn vào hoa, ta hình dung ra một cô gái mỏng manh, trong trắng và dại khờ. Xuân thì của cô chẳng khác đời hoa, một thoáng chúm chím, một lần nở bung, rồi lụi tàn nhanh chóng. Cũng giống như hoa, người con gái luôn gắng gượng dùng hình ảnh dịu dàng của mình để che dấu những nhạy cảm thẳm sâu trong tâm tưởng. Trước cuộc đời sóng gió, người con gái vẫn lặng thầm và cần mẫn góp nhặt những cánh hoa trắng muốt, để dệt nên những điều đẹp đẽ cho riêng mình. Để rồi một ngày tháng Tư, người con gái hóa thân luôn vào cánh hoa, nép mình trong chiếc giỏ nan tre mộc mạc buộc phía sau xe đạp cũ kỹ, lặng yên ngắm nhìn dòng người hối hả qua lại trên phố.
Đoạn văn “Hoa tháng Tư” bằng Chữ VN Song Song 4.0:

Coj motf wujk ratb wocb lal toiy xem trahp roid thacx macx chagv hiwq tair sao nhugw bogy hoa trogp bucx trahp "Thiwb nuw beny hoa huef" cuaz hoar sis Toy Wocr Vany lair kogy faiz lal hoa huef mal ros ragl lal hoa loa cenl. Hoaj ra doj chihj lal hoa huef tayy hay conl goir lal hoa li, lojl hoa nayl ov fuzo Tayy tuzh trugo cho ducx hahr cuaz wujk fur nuw.

Ov fuzo Dogy, lojl hoa nayl dush goir lal hoa bakp hoph hay hoa loa cenl, zuzk nhuo tuzh trugo cho tujq thahp xaly cuaz wujk con gaij. Nhinl vaol hoa, ta hihl zugp ra motf coy gaij mogz mahp, trogp tragx val zair kok. Xaly thil cuaz coy chagv kac doik hoa, motf thozj chumj chimj, motf land nov bugp, roid luir tanl nhahp chogj. Cugs jogb nhuo hoa, wujk con gaij luly gagx guzh zugl hihl ahz ziur zagl cuaz mihl deq che zaub nhugw nhayr camz thamv sauy trogp tamy tuzv. Trusx cusf doik sogj joj, wujk con gaij vang lagh thamd val cand mang gop nhath nhugw cahj hoa tragx mudb, deq zetf neny nhugw diwd depr des cho rizy mihl. Deq roid motf wayl thagj Tuo, wujk con gaij hoaj thany luly vaol cahj hoa, nep mihl trogp chisb joz nan tre mocf macr busf fiaj sau xe dapr cus cis, lagh ily wamx nhinl zogl wujk hoib haz qa lair treny fob.​

C. CÁCH ĐỌC VÀ ĐÁNH VẦN CHỮ VN SONG SONG 4.0

1) Các vần: uyên, uyu, oet, ăng, oăn... thì đánh vần thế nào?

Có độc giả là Từ Anh Tuấn hỏi tôi làm sao đánh vần chữ VN Song Song 4.0.
Tôi trả lời là nên đọc nguyên cả vần, chứ không đánh vần từng chữ cái trong vần.

Anh Tuấn chưa hài lòng và chốt với câu hỏi nguyên văn như sau:
"Qua giới thiệu của anh thì phần vần không đánh vần được và buộc người học phải nhớ? Nếu buộc đánh vần thì thế nào ạ? Ví dụ các vần uyên, uyu, oet, ăng, oăn... thì đánh vần thế nào ạ?"

Tôi đã trả lời câu hỏi của anh Tuấn. Nay xin chép nguyên văn phần trả lời dưới đây để các bạn hiểu sâu hơn cách đánh vần chữ 4.0.

Khi học sinh bắt đầu học đến vần "uyên" thì các em đã biết đọc các nguyên âm, phụ âm và 5 dấu thanh: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng.
Nếu buộc đánh vần "uyên" ở chữ Quốc ngữ thì các giáo viên thường dạy đánh vần là "u-i dài-ê-nờ- uyên", chỉ đọc âm từng chữ cái (mà học sinh đã biết đọc) rồi cuối cùng đọc là "uyên". Do đó, công đoạn đọc âm từng chữ cái trước âm "uyên" là không cần thiết vì học sinh đã biết đọc âm các chữ cái trong vần "uyên".

Tương tự, với chữ "uyển", nếu buộc phải đánh vần thì các giáo viên thường dạy đánh vần "u-i dài-ê-nờ- uyên-hỏi-uyển", chỉ đọc âm từng chữ cái và âm dấu hỏi (mà học sinh đã biết đọc) rồi cuối cùng đọc là "uyển".
Công đoạn đọc âm từng chữ cái và âm dấu hỏi trước âm "uyển" là không cần thiết vì học sinh đã biết đọc âm các chữ cái và dấu hỏi rồi.
Vì vậy, khi thấy chữ "uyển" thì học sinh nên đọc thẳng là "uyển" vì học sinh đã biết đọc âm toàn bộ chữ cái và dấu thanh.
Như vậy đỡ mất thì giờ ê a đọc đi đọc lại âm từng chữ cái. Lớp học đỡ mệt mỏi hơn.

Và đến lúc dạy các từ có vần "uyên", như khi thấy chữ "chuyên", bộ óc học sinh tự động có thể đọc ngay là "chuyên" vì giai đoạn này học sinh chắc chắn đã biết đọc chữ "cha".

Tương tự, khi học sinh thấy chữ "tuyển", bộ óc học sinh có thể tự động đọc ngay là "tuyển" vì giai đoạn này học sinh chắc chắn đã biết đọc chữ "tả".

Qua phân tích trên, ta thấy việc dạy đánh vần các nguyên âm ghép như: uyên, uyu, oet, ăng, oăn, ... là không cần thiết. Học sinh nên đọc nguyên cả vần. Học sinh không cần phải đọc âm từng chữ cái một trong các vần như: uyên, uyu, oet, ăng, oăn, ...
Ta đọc nguyên cả vần. Và khi đã biết đọc các vần, học sinh chỉ ráp phụ âm đầu vào vần đang học là đọc được chữ.

Khi dạy đánh vần chữ 4.0, ta cũng áp dụng nguyên tắc như đã phân tích ở trên. Ta đọc nguyên cả vần. Và khi đã biết đọc các vần, học sinh chỉ ráp phụ âm đầu vào vần đang học là đọc được chữ.

Ví dụ:
- YLY= uyên, khi thấy vần "yly", ta đọc là "uyên". Và khi nhớ cách đọc vần yly rồi, thấy chữ "tyly", "chyly", ... bộ óc học sinh sẽ biết đọc 2 chữ này là "tuyên", "chuyên".

- YLB= uyến, khi thấy vần "ylb", ta đọc là "uyến". Và khi nhớ cách đọc vần ylb rồi, thấy chữ "tylb", "chylb", ... học sinh sẽ biết đọc 2 chữ này là "tuyến", "chuyến".

- YLD= uyền, khi thấy vần "yld", ta đọc là "uyền". Và khi nhớ cách đọc vần yld rồi, thấy chữ "hyld", "qyld", ... học sinh sẽ biết đọc 2 chữ này là "huyền", "quyền".

- YLQ= uyển, khi thấy vần "ylq", ta đọc là "uyển". Và khi nhớ cách đọc vần ylq rồi, thấy chữ "qylq", "chylq", ... học sinh sẽ biết đọc 2 chữ này là "quyển", "chuyển".

- YLG= uyễn, khi thấy vần "ylg", ta đọc là "uyễn". Và khi nhớ cách đọc vần ylq rồi, thấy chữ "nhylq", "wylq", ... học sinh sẽ biết đọc 2 chữ này là "nhuyễn", "nguyễn".

- YLF= uyện, khi thấy vần "ylf", ta đọc là "uyện". Và khi nhớ cách đọc vần ylf rồi, thấy chữ "qylf", "chylq", ... bộ óc học sinh sẽ biết đọc 2 chữ này là "quyện", "chuyện".

Nói tóm lại, theo phương pháp sư phạm mới, dù dạy đánh vần chữ Quốc ngữ hay chữ 4.0, ta nên dạy đọc nguyên cả vần hay cả chữ.

Mời đọc thêm bài tham luận "Có cần thiết phải học đánh vần khi dạy tiếng Việt không?" mà tôi đã viết năm 2011 ở:
http://chuvietnhanh.sf.net/CoCanThietPhaiHocDanhVanKhiDayTiengVietKhong.htm

2) Chữ "docb tok" (đốc tờ) thì đánh vần thế nào?

Thời gian vừa qua, ở các bài viết giới thiệu chữ 4.0 trên mạng, có một số độc giả đặt câu hỏi làm đánh vần chữ 4.0.
Chẳng hạn gần đây, có độc giả Quả Cầu hỏi: "...Sau khi quen chữ 4.0 rồi thì nhìn chữ "docb tok" (đốc tờ) ta cũng có thể phát âm nhanh là “đốc tờ”, nhưng nếu cần phải dạy cho trẻ em đánh vần như "đờ ốc đốc sắc đốc, tờ ơ tơ huyền tờ", thì sẽ dạy bộ chữ 4.0 như thế nào?"

Câu trả lời như sau:
Theo phương pháp sư phạm mới trong việc dạy đọc hoặc đánh vần chữ Quốc ngữ vài chục năm qua thì trẻ em đọc nguyên chữ hoặc nguyên vần. Khi cần đánh vần thì ráp phụ âm đầu chữ với vần và thêm dấu thanh (nếu có) như ví dụ nêu ra ở trên ta đánh vần là "đờ ốc đốc sắc đốc, tờ ơ tơ huyền tờ".

Dạy đọc hay đánh vần bộ chữ 4.0 cũng theo phương pháp mới này, nghĩa là trẻ em đọc nguyên chữ hoặc nguyên vần. Khi cần đánh vần thì ráp phụ âm đầu chữ với vần mà thôi, không đánh vần thêm dấu thanh vì ở chữ 4.0 thì dấu phụ và dấu thanh kết hợp trong một chữ cái ở cuối từ, gọi là Ký Hiệu Dấu. Chẳng hạn:

- B = (dấu ^ + dấu sắc)
Docb = đốc, tocb = tốc, bonb = bốn.

- K = (dấu móc + dấu huyền) hay (dấu trăng + dấu huyền)
Tok = tờ, cok = cờ, lonk = lờn, lank = lằn.

Ví dụ đánh vần:
- Chữ "docb tok" đánh vần là "đờ ốc đốc, tờ ờ tờ".
- Chữ "docf tob" (độc tố) đánh vần là "đờ ộc độc, tờ ố tố".
- Chữ "wizy wuav" (nghiêng ngửa) đánh vần là "ngờ nghiêng, ngờ ửa ngửa".
- Chữ "Kydb divq" (Khuyết điểm) đánh vần là "khờ uyết khuyết, đờ iểm điểm".
- Chữ "Fuzk, Qanf, Hylf" (Phường, Quận, Huyện) đánh vần là "phờ ường phường, quờ ận quận, hờ uyện huyện".
- Câu "Uzb nusx nhox wuld" (Uống nước nhớ nguồn) đánh vần là "uống, nờ ước nước, nhờ ớ nhớ, ngờ uồn nguồn".
_____________________________

©️ Kiều Trường Lâm & Trần Tư Bình. (phiên bản ngày 01-4-2021)
- Email: chuvnsongsong4.0@gmail.com
- Công cụ chuyển đổi online: https://chuvnsongsong.com

Email phụ:
- Kiều Trường Lâm (kieutruonglam@gmail.com)
- Trần Tư Bình (tubinhtran@gmail.com)
Nếu bạn hiểu được kiểu gõ/chữ CHỮ VN SONG SONG 4.0, bạn có thể tham gia các cuộc thi có mỗi 2 tháng từ đây đến hết năm 2011.
Xem cách thi và giải thưởng cuộc thi đợt 1 vừa qua ở: https://tinhte.vn/thread/cuoc-thi-co-thuong-dot-1-toc-ky-chu-viet-nhanh-kieu-go-sieu-nhanh-cvnss4-0.3142237/

CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 1 Tốc ký Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4. | Tinh tế

CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 1 Tốc ký Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4.0. * Hạn Chót Nộp Bài: cuối ngày 01-07-2020. * Tổng Giải Thưởng: 12,000,000₫. Chia ra 3 phần như sau: Bạn tham gia phần…
tinhte.vn


Cuộc thi có thưởng đợt 2 sẽ bắt đầu vào 9am ngày 01-08-2020. Giải thưởng và cách thi cũng tương tự như đợt 1 vừa qua.


Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

Tải app TinhteTải app Tinhte
Tải app Tinh tế cho Android trên Google PlayTải app Tinh tế cho iPhone, iPad trên App Store

Đang theo dõi
 • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
 • © 2021 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
 • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
 • Số điện thoại: 02862713156
 • MST: 0313255119
 • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019