Sony Xperia 1

Sony Xperia 1


Connected speech trong tiếng Anh từ A đến Z

Tiptietkiem
30/4/2024 15:7Phản hồi: 3
Connected speech trong tiếng Anh từ A đến Z
Tình hình là mình coi lại sổ tay thấy có ghi chú về connected speech trong tiếng Anh và sẵn có mấy link trên mạng về chủ đề này nên tập hợp lại chia sẻ lên đây.


Vì sao phải học về connected speech?


Vì người bản ngữ nói theo cách đó. Học để khỏi phải ngỡ ngàng: ủa mình tưởng mình giỏi tiếng Anh lắm, ngữ pháp 9 10 điểm đều đều, nói tiếng anh lưu lót nhưng sao học hoài cũng chả lên level nói tự nhiên giống người bản ngữ được. Chắc là giọng mình là giọng Việt Nam nên bắt chước hông được?
Vâng, chất giọng là một phần, một phần quan trọng đó là lúc người bản ngữ nói rất khác với những gì chúng ta học ở trường.

Thoai, không giông dài, các bạn xem nhé. Xem xong bật phim Doctor Who (phim Anh yêu thích của mềnh 😆 ) kèm phụ để xem để kiểm chứng.


1. WEAK FORMS

Một từ function words khi đứng riêng mình nó/ đứng cuối câu/ nhấn mạnh sẽ có cách phát âm “mạnh” như trong từ điển hay lúc ta học.
Tuy nhiên đa số trường hợp khi đứng trong câu nó được phát âm “yếu” hơn, để dễ đọc lướt nhanh qua và nhấn các chữ quan trọng khác.

Các function words:
 • auxiliar verbs am, are, be, been, can, could, do, does, has, had, shall, should, was, were, would,
 • prepositions at, for, from, of, to,
 • pronouns he, her, him, his, me, she, them, us, we, you,
 • conjunctions for, and, but, or, than, that,
 • particles to,
 • articles a, the, an

Ví dụ

And: strong đọc là and weak đọc là ‘n
fish and chips => fish´n chips (fish’n chips)
a chair and a table => a chair ´n a table (a chair ´na table)

Quảng cáo


Can: strong /kæn/ weak /kən/
She can speak Spanish better than I can => can giữa câu weak, can cuối câu strong

Have
Have you finished? (weak)
Yes, I have. (strong)

Should
Well, you should have told me. => cả should và have đều weak.

For: strong /fɔː/ weak /fə/
I am looking for a girlfriend => weak

Quảng cáo


A good job is what I am looking for => strong

The: strong /ði/ weak /ðə/
They sold the apples => trước vowels: weak
I remember the man. => trước consonants: strong

But: strong /bʌt/ weak / bət/
I am but a fool => Nhấn mạnh sự tương phản (strong)
Her boyfriend is kind but isn’t very handsome. => Nói về sự khác biệt (weak)

That: strong /ðæt/ weak /ðət/
That is my thing => nói về pronoun hay adjective (strong)
I believe that we should be lifelong learners => dùng như relative pronoun (weak)

Does: strong /dʌz/ weak /dəz/
I does like you as a friend => khi nhấn mạnh cho động từ đứng sau nó (strong)
Does she know I have a crush on her? => khi hỏi (weak)

Him: strong /him/ weak /im/
The letter was sent to him, not to his uncle. => nhấn mạnh (strong)
His method will get him nowhere. => không nhấn mạnh (weak)

Her: strong /hə:/ weak /hə/
They chose her but not other girls. => nhấn mạnh (strong)
Her eyes are so beautiful. => không nhấn mạnh (weak).
------------------------
Vào link mình để để coi cả bài nhé: https://tiptietkiem.com/connected-speech-trong-tieng-anh-tu-a-den-z/

3 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dạy kiểu học nói băng cách đọc chữ thế này khó mà lên level được. Đúng kiểu dạy VN
@russia.usa.lc bạn click vào xem cả bài nhé ;)
Bạn cho thêm video minh họa thì hay nữa

Xu hướng

Bài mới

 • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
 • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
 • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
 • Số điện thoại: 02822460095
 • MST: 0313255119
 • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019