:selfie: Cực cuốn khi #trêntaymucsothi chiếc smartphone mỏng phong cách thiết kế thời thượng #UlefoneNote16Pro
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
🤳 Cực cuốn khi #trêntaymucsothi chiếc smartphone mỏng phong cách thiết kế thời thượng #UlefoneNote16Pro