CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 12 Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4.0
3 thángBình luận: 2
CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 12

Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4.0
CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 12
Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4.0.


* Hạn Chót Nộp Bài: cuối ngày 1-5-2022.

* Tổng Giải Thưởng: 12,000,000₫.
Có 3 phần. Bạn tham gia phần nào cũng được, hoặc cả 3 phần.

- Phần Một (giải Nhất 1,500,000₫, giải Nhì 500,000₫).

Quảng cáo


Trả lời đúng hết và nhanh nhất hay nhì 10 câu hỏi trắc nghiệm về Chữ Việt Nhanh (CVN) và Chữ VN Song Song 4.0 (Cvnss4.0).

- Phần Hai (3 giải, mỗi giải 1,000,000₫).
Viết đúng 2 câu thơ Kiều bằng CVN và Cvnss4.0.

- Phần Ba (giải Nhất 5,000,000₫, giải Nhì 2,000,000₫).
Quảng bá Cvnss4.0 hữu hiệu nhất.

***
I. ĐỀ THI PHẦN MỘT:
(giải Nhất 1,500,000₫, giải Nhì 500,000₫).
Ai trả lời đúng hết và nhanh nhất hay nhì 10 câu hỏi trắc nghiệm về CVN và Cvnss4.0 sau đây sẽ đoạt giải Nhất hay giải Nhì.

Xem Hướng dẫn quy luật CVN & Cvnss4.0 ở:
http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CongThucChuVNSongSong4.0VaViDu.htm

Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm, chọn 1 trong 4 đáp án: A, B, C, D.

Quảng cáo1/ Chữ "Sách bút" ở CVN và Cvnss4.0 là:
A. Sak but – Sak but.
B. Sak but – Sakj but.
C. Sach but – Sakj butj.
D. Sák bút – Sakj but.

2/ Chữ "Thương thuyết" ở CVN và Cvnss4.0 là:
A. Thưz thyd – Thuzo thydx.
B. Thưz thyd – Thuzy thydj.
C. Thưz thýd – Thuzo thydb.
D. Thưz thyd – Thuzo thydb.

Quảng cáo3/ Chữ "Huyễn hoặc" ở CVN và Cvnss4.0 là:
A. Hỹl hặs – Hylg hash.
B. Hỹl hặs – Hylw hasf.
C. Huỹl hặs – Hylg hash.
D. Hỹl hặs – Hylx hasj.

4/ Namo chuw “Búc, Búp, Bút, Bích, Buốt” ov CVN val Cvnss4.0 lal:
A. Buc, Bup, But, Bik, Bud – Buc, Bup, But, Bik, Budb.
B. Búc, Búp, Bút, Bík, Búd – Bucj, Bupj, Butj, Bikj Budb.
C. Búc, Búp, Bút, Bík, Búd – Buc, Bup, But, Bikj Budb.
D. Buc, Bup, But, Bik, Bud – Buc, Bup, But, Bikj, Budb.

5/ Dild vaol chog trogb chuw "Ngưỡng" ov Cvnss4.0 lal “_ uz _”:
A. W _ _ s.
B. Ng _ _ w.
C. W _ _ w.
D. W _ _ g.

6/ Namo chuw “Xò, Xoàn, Xoan, Xoáy, Xoài” ov CVN val CVNSS4.0 lal:
A. Xò, Xòl, Xol, Xáj, Xòj – Xof, Xoll, Xolp, Xajj, Xojl.
B. Xò, Xòl, Xol, Xój, Xòj – Xol, Xoll, Xolp, Xajj, Xojl.
C. Xò, Xòl, Xol, Xáj, Xòj – Xol, Xoll, Xolp, Xajj, Xojl.
D. Xò, Xòl, Xol, Xáj, Xòj – Xol, Xoll, Xol, Xajj, Xojl.

7/ Trogp 18 Cij Hiwf Zaub, 5 chuw caij thux tuh thay cho Sacx Hyld Hoiz Was Nagh ov nhomj coj zaub Nonj lal:
A. S, F, R, X, J.
B. B, D, Q, G, F.
C. B, D, Q, G, R.
D. X, K, V, W, H.

8/ Cauy "Cvnss4.0 là kiểu viết cực ngắn cho tiếng Việt, không có dấu phụ và dấu thanh, chỉ dùng 26 chữ cái trên bàn phím thông dụng Anh-Mỹ. Ta có thể dùng Cvnss4.0 như kiểu gõ hoặc như bộ chữ” neub vidb qa Cvnss4.0 lal “Cvnss4.0 lal ciwq vidb cuch wanx cho tizb Vidf, kogy coj zaub fur val zaub thahp, chiz zugl 26 chuw caij treny banl fims thogy dugr Ahp-Mis. Ta coj theq zugl Cvnss4.0 nhuo ciwq gos hash nhuo bof chuw” thil sai mayb loig Cvnss4.0?
A. 1 loig.
B. 2 loig.
C. 3 loig.
D. Kogy sai loig naol.

9/ Cauy "Chữ 4.0 là loại chữ ngắn, gọn, không có dấu riêng, không cần phần mềm hỗ trợ. Nếu được áp dụng vào đời sống, chắc chắn sẽ có rất nhiều người học. Vì chữ 4.0 rất dễ học, nhất là người đã biết chữ Quốc ngữ” neub vidb qa Cvnss4.0 lal “Chuw 4.0 lal lajr chuw wanx, gonr, kogy coj daub rizy, kogy cand fand memd hog troh. Neub dush ap zugr vaol doik sogb, chacx chanx ses coj ratb nhiwd wujk hocr. Vil chuw 4.0 ratb zeg hocr, nhatb lal wujk das bidb chuw Qocb wuw.” thil sai mayb loig Cvnss4.0?
A. 2 loig.
B. 4 loig.
C. 6 loig.
D. Kogy sai loig naol.

10/ Cauy ca zao "Kony wolp doib dap wujk wojl, Gal cugl motf mer chox hojl daj nhau" neub vidb qa CVN lal “Kôn wolp dối dáp wừj wòj,
Gà cùng một mẹ chớ hòj dá nhau” thil sai mayb loig CVN?
A. 1 loig.
B. 3 loig.
C. 5 loig.
D. Kogy faiz A hay B hay C.

***
II. ĐỀ THI PHẦN HAI
(3 giải, mỗi giải 1,000,000₫):
3 bạn nào làm đúng 2 điều sau đây, và có Số May Mắn gần nhất với giải đặc biệt xố số miền Bắc (Hà Nội) thứ Năm, 05-5-2022, sẽ đoạt giải Phần Hai.

1) Viết lại 2 câu thơ Kiều bằng CVN & Cvnss4.0 theo bài quy luật CVN & Cvnss4.0 đã nêu ở Phần Một.
Ai đăng nộp đầu tiên phải viết câu 1427-1428, ai nộp thứ nhì thì viết câu 1429-1430, ai nộp thứ ba thì viết câu 1431-1432, cứ thế tiếp tục.
Câu trả lời nào trùng lặp hoặc cách khoảng sẽ không hợp lệ.
Khi làm, nhớ ghi số câu ở mỗi đầu câu để BTC tiện chấm bài.
(Xem Truyện Kiều ở: http://www.daovien.net/t9-topic)

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Nguyễn Du (1766-1820) Hiệu là Tố Như, Thanh Hiên, con Nguyễn Nghiễm, làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Nghệ Tĩnh) văn chương vượt hẳn bạn bè, nhưng học vị chỉ là
daovien.net


2) Ghi Họ Tên đầy đủ và ghi 5 số cuối số điện thoại của bạn để làm Số May Mắn (SMM). Nếu bạn có tên trúng giải, BTC sẽ xin số điện thoại của bạn và gọi xem có đúng với SMM.

***
III. ĐỀ THI PHẦN BA:
(Giải Nhất 5,000,000₫, giải Nhì 2,000,000₫)
Hai bạn nào quảng bá Cvnss4.0 hữu hiệu nhất nhì sẽ đoạt giải Nhất, Nhì.

Gợi ý cách quảng bá:
- Bất kỳ cách thức nào mà bạn nghĩ ra, hợp với hoàn cảnh của bạn, giúp nhiều người biết và hiểu được Cvnss4.0.
- Mời bạn bè tham gia các cuộc thi có thưởng này. Có hình chụp, video clip… chứng minh bạn bè học và chat bằng Cvnss4.0.
- Mời bạn bè tham gia làm thành viên của nhóm facebook “Tôi Yêu Chữ Việt 4.0” ở: https://www.facebook.com/groups/ToiYeuChuViet4.0

Tôi Yêu Chữ Việt 4.0 | Facebook

Nhóm Tôi Yêu Chữ Việt 4.0 là nơi mọi người có thể: - Chia sẻ mọi đề tài qua thơ, văn, biên khảo, ... viết bằng chữ Việt 4.0. - Xem công thức Chữ Việt 4.0 ở:...
facebook.com

- Giới thiệu bài “Công thức Chữ VN Song Song 4.0 và Ví dụ” http://chuvietnhanh.sourceforge.net/CongThucChuVNSongSong4.0VaViDu.htm
Và bài http://chuvietnhanh.sourceforge.net/GoNhanhChuVietTrenMayViTinhBangKieuGoCVNSS4.0VoiBoGoEVKey.htm
vào các mạng (Vd: diễn đàn, Facebook, blog, …), báo chí, nhà trường, v.v…
- Thực hiện video ngắn và đưa lên YouTube hướng dẫn người xem hiểu 52 qui tắc Cvnss4.0.
- Viết bài giới thiệu về quy tắc và sự hữu ích của Cvnss4.0 (nếu bài được đăng trên các phương tiện truyền thông uy tín càng tốt).
- Tham gia phản biện, bênh vực Cvnss4.0 trong các diễn đàn khi có người không hiểu, không viết được Cvnss mà bài bác Cvnss4.0.
- V.v….

***
NƠI NỘP BÀI:
Bạn tự đăng các trả lời ở cả 2 nơi sau đây mới hợp lệ:

1) Đăng ở đây trước: Fanpage CVN & Cvnss4.0 (facebook) > CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 12 Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4.0. https://www.facebook.com/fanpageCVN/photos/a.718449858249354/4945540972206867/

facebook.com

Hãy đăng nhập Facebook để bắt đầu chia sẻ và kết nối với bạn bè, gia đình và những người bạn biết.
facebook.com

(Bài ở đây là bản chính để BTC chấm điểm).

2) Sau đó, copy bài và đăng vào: Nhóm facebook “Tôi Yêu Chữ Việt 4.0” > CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 12 Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4.0. https://www.facebook.com/groups/toiyeuchuviet4.0/posts/725044498909667/

Tôi Yêu Chữ Việt 4.0 | **CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 12**

**CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 12** **Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4.0.** *** Hạn Chót Nộp Bài:**cuối ngày 1-5-2022. *** Tổng Giải Thưởng:**12,000,000₫. Có 3 phần. Bạn tham gia phần nào cũng được,...
facebook.com

(Để đăng bài vào nhóm facebook “Tôi Yêu Chữ Việt 4.0”, bạn đăng ký làm thành viên nhóm ở: https://www.facebook.com/groups/ToiYeuChuViet4.0 . Sau khi được chấp nhận làm thành viên, bạn vào đường dẫn trên để đăng nộp bài thi ở khu vực bình luận).

Tôi Yêu Chữ Việt 4.0 | Facebook

Nhóm Tôi Yêu Chữ Việt 4.0 là nơi mọi người có thể: - Chia sẻ mọi đề tài qua thơ, văn, biên khảo, ... viết bằng chữ Việt 4.0. - Xem công thức Chữ Việt 4.0 ở:...
facebook.com


LƯU Ý:
- Trả lời không được sửa chữa. Trả lời nào hiện ra chữ “Đã sửa” hoặc “Edited” thì không hợp lệ.
- Trang Facebook cá nhân dùng tham gia thi phải là thật, có tương tác. Không dùng nick facebook ảo. Mỗi người chỉ được tham gia 1 lần trong mỗi phần 1 và 2, dù bạn có nhiều số điện thoại hoặc nhiều trang Facebook khác nhau.
- Không cung cấp thông tin đăng nhập trang Facebook của bạn cho bất cứ ai, kể cả cho Fanpage Chữ Việt Nhanh.

***
ĐÁP ÁN & KẾT QUẢ
Sẽ công bố ngày 20/5/2022 trên Fanpage CVN & Cvnss4.0 và Diễn đàn Tinh Tế.

***
CÁC ĐỢT ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG SẮP TỚI:
Từ nay đến cuối năm 2023, cứ mỗi 2 tháng, cuộc thi đều bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày đầu tiên các tháng chẳn: 6/2022 đến 12/2022, và 2/2023 đến 12/2023.
Thể lệ và giải thưởng mỗi cuộc thi đều giống nhau là 12,000,000₫.

Kính mời các bạn tham gia.
2 bình luận
LƯU Ý NƠI NỘP BÀI THI:

Bạn tự đăng các trả lời ở cả 2 nơi sau đây mới hợp lệ:

1) Đăng ở đây trước: Fanpage CVN & Cvnss4.0 (facebook) > CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 12 Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4.0.
https://www.facebook.com/fanpageCVN/photos/a.718449858249354/4945540972206867/

facebook.com

Hãy đăng nhập Facebook để bắt đầu chia sẻ và kết nối với bạn bè, gia đình và những người bạn biết.
facebook.com


(Bài ở đây là bản chính để BTC chấm điểm).

2) Sau đó, copy bài và đăng vào: Nhóm facebook “Tôi Yêu Chữ Việt 4.0” > CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 12 Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4.0.
https://www.facebook.com/groups/toiyeuchuviet4.0/posts/725044498909667/

Tôi Yêu Chữ Việt 4.0 | **CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 12**

**CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 12** **Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4.0.** *** Hạn Chót Nộp Bài:**cuối ngày 1-5-2022. *** Tổng Giải Thưởng:**12,000,000₫. Có 3 phần. Bạn tham gia phần nào cũng được,...
facebook.com


(Để đăng bài vào nhóm facebook “Tôi Yêu Chữ Việt 4.0”, bạn đăng ký làm thành viên nhóm ở: https://www.facebook.com/groups/ToiYeuChuViet4.0 . Sau khi được chấp nhận làm thành viên, bạn vào đường dẫn trên để đăng nộp bài thi ở khu vực bình luận).

Tôi Yêu Chữ Việt 4.0 | Facebook

Nhóm Tôi Yêu Chữ Việt 4.0 là nơi mọi người có thể: - Chia sẻ mọi đề tài qua thơ, văn, biên khảo, ... viết bằng chữ Việt 4.0. - Xem công thức Chữ Việt 4.0 ở:...
facebook.com
KẾT QUẢ & ĐÁP ÁN
CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 12
Chữ Việt Nhanh & Chữ VN Song Song 4.0.
(Ban giám khảo: Chu Cẩm Tú Linh & Trần Tư Bình)

KẾT QUẢ THẮNG GIẢI PHẦN 1 (Giải Nhất 1,500,000₫, giải Nhì 500,000₫)
- Giải Nhất: Vũ Tuấn Anh (nộp bài ngày 01/04/2022).
- Giải Nhì: Dĩ Phan (nộp bài ngày 01/04/2022).

ĐÁP ÁN PHẦN 1:
1B / 2D / 3A / 4D / 5C / 6C / 7B / 8B / 9A / 10B.

KẾT QUẢ THẮNG GIẢI PHẦN 2 (Ba giải, mỗi giải 1 triệu₫)
Giải đặc biệt kết quả xố số miền Bắc (Hà Nội) chiều thứ Năm 05-5-2022 là 78054.
Ba bạn thắng giải phần 2:
1. Shine Hoa (SMM: 77050) câu thơ số 1463-1464.
2. Vương Phi (SMM: 79235) câu thơ số 1493-1494.
3. Nguyễn Minh (SMM: 79927) câu thơ số 1451-1452.

KẾT QUẢ THẮNG GIẢI PHẦN 3 (Giải Nhất 5 triệu₫, giải Nhì 2 triệu₫)
Trong đợt 12 này, không có bạn nào vượt trội hơn các bạn khác để đoạt giải Nhất. BTC quyết định chia giải Nhất ra 1 giải Nhì và 3 giải khuyến khích.
Do đó, phần 3 có tất cả 2 giải Nhì (2 triệu₫ mỗi giải) và 3 giải khuyến khích (1 triệu₫ mỗi giải).
Kết quả như sau:
1. Vanchung Nguyen (giải Nhì 2 triệu₫).
2. Nguyễn Văn Luận (giải Nhì 2 triệu₫).
3. Trần Thị Minh (giải Khuyến khích 1 triệu₫)
4. Thi Thai Nguyen (giải Khuyến khích 1 triệu₫)
5. Trần Minh Hằng (giải Khuyến khích 1 triệu₫)

LÝ DO CHỌN NGƯỜI THẮNG GIẢI PHẦN 3:

1. Bạn VanchungNguyen thường xuyên đăng bài viết hoặc video kèm lời bình (bằng 2 cách viết CQN & CVNSS4.0) công khai trên phây búc Vanchung Nguyen (https://www.facebook.com/vanchung.nguyen.1884) để các bạn trong cũng như ngoài nước có cơ sở tìm hiểu, so sánh.

Vanchung Nguyen

Vanchung Nguyen đang ở trên Facebook. Tham gia Facebook để kết nối với Vanchung Nguyen và những người khác mà có thể bạn biết. Facebook trao cho mọi người quyền chia sẻ và mở rộng và kết nối thế giới.
facebook.com

Bạn đã truyền cảm hứng đến mọi người, giúp mọi người phân biệt được sự tiến bộ của CVNSS4.0; hiểu được lợi ích lâu dài của CVNSS4.0 mang lại cho đời sống xã hội; và góp phần chống lại những quan điểm không đúng đắn, bóp méo bản chất của CVNSS4.0.
Bạn cũng cố gắng dạy hay cung cấp tài liệu cho thân hữu học CVNSS4.0.

2. Bạn Nguyễn Văn Luận thường xuyên đăng bài viết kèm lời bình (bằng 2 cách viết CQN & CVNSS4.0) công khai trên phây búc Nguyễn Văn Luận (https://www.facebook.com/vanluan.nguyen.7169709) và trên nhóm “Tôi Yêu Chữ Việt 4.0” để các bạn trong cũng như ngoài nước có cơ sở tìm hiểu, so sánh.
Bạn thường tham gia bình luận ở các nhóm facebook nhằm bênh vực và quảng bá cho CVNSS4.0
Bạn khuyến khích bạn bè học CVNSS4.0, tham gia nhóm “Tôi Yêu Chữ Việt 4.0” và tham gia cuộc thi đợt 12 này.

3. Bạn Trần Thị Minh được giải khuyến khích vì:
Tham gia bình luận ở các nhóm facebook nhằm bênh vực và quảng bá cho CVNSS4.0.
Xin xem tiêu biểu ở: https://www.facebook.com/groups/toiyeuchuviet4.0/posts/744652510282199/
Bạn vẫn tiếp tục khuyến khích bạn bè tham gia nhóm facebook “Tôi Yêu Chữ Việt 4.0” và tham gia cuộc thi đợt 12 này.

4. Bạn Thi Thai Nguyen được giải khuyến khích vì viết các bài liên quan đến Cvnss4.0 bằng 2 kiểu chữ.
Xin xem tiêu biểu ở: https://www.facebook.com/groups/toiyeuchuviet4.0/posts/734554834625300/
Ngoài ra, bạn còn tham gia bình luận ở các nhóm facebook nhằm quảng bá cho CVNSS4.0.
Bạn khuyến khích thân hữu học CVNSS4.0, tham gia nhóm “Tôi Yêu Chữ Việt 4.0” và tham gia cuộc thi đợt 12 này.

5. Bạn Trần Minh Hằng được giải khuyến khích vì đã lập nhóm “Chữ Vnss4.0” có 15 thành viên và chát với nhau bằng chữ Vnss4.0. Bạn cũng đã chuyển cho các thành viên Bảng công thức rút gọn về quy tắc viết chữ Vnss4.0 và mời được một số bạn vào làm thành viên trang “Tôi yêu chữ Việt 4.0”, động viên được một số bạn cùng tham gia cuộc thi lần thứ 12 này.
Xin xem ở:
https://www.facebook.com/groups/toiyeuchuviet4.0/posts/746363523444431/

THÔNG BÁO CUỘC THI CÓ THƯỞNG SẮP TỚI:
Cuộc thi đợt 13 sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng vn ngày 1-6-2022, với giải thưởng tổng cộng là 12 triệu và thể thức tương tự như đợt 12 này.
Xem lại chi tiết cuộc thi đợt 12 ở đường dẫn sau:
https://www.facebook.com/fanpageCVN/photos/a.718449858249354/4945540972206867/

facebook.com

Hãy đăng nhập Facebook để bắt đầu chia sẻ và kết nối với bạn bè, gia đình và những người bạn biết.
facebook.com


LƯU Ý: Bắt đầu từ đợt thi 13 sắp tới và về sau, nội dung làm bài chỉ là CVNSS4.0 chứ không còn có Chữ Việt Nhanh (CVN) nữa. Như vậy sẽ dễ dàng và nhanh hơn.

Kính mời các bạn tham gia.

LƯU Ý:
- Những ai đã trúng giải Phần 3 đợt 12 này thì việc các bạn đã làm để trúng giải phần 3 đợt này sẽ không còn được cứu xét tiếp tục trong các đợt thi tới.
Các bạn phải làm thêm hoặc viết bài mới thì BTC mới cứu xét trong các các đợt thi kế tiếp.
- Riêng các bạn nào đã làm bài thi Phần 3 đợt 12 này mà chưa trúng giải thì các bài hoặc các việc bạn đã làm sẽ được cứu xét tiếp tục trong các đợt thi tới.
- Trong vòng 5 ngày, xin các bạn trúng giải gởi qua message inbox vào Fanpage Chữ Việt Nhanh (chứ không qua bất kỳ tài khoản facebook nào) chi tiết Họ Tên, tên thành phố cư ngụ, số điện thoại, chi tiết tài khoản ngân hàng hoặc địa chỉ để BTC chuyển tiến thưởng, sau khi kiểm tra nếu số điện thoại là thật.
BTC chỉ chuyển tiền thưởng đúng Họ Tên trong comment dự thi.
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2022 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019