CUỘC THI CÓ THƯỞNG ĐỢT 3 - Thực Hành & Quảng Bá Phương Pháp Tốc Ký Chữ Việt Nhanh
Chữ Việt Nhanh
24 ngày trướcBình luận: 28Lượt xem: 1.343
28 Bình luận
205.. Kiều vâng lĩnh ý đề bài,
206 Tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm.
Cìw vâg lĩh í dề bài
Tay til một vẫy dủ mừj kuc wâm
Ciw2 v6g lih4 i1 d72 bai2
Tay til m8t5 v6y4 du3 m[j2 kuc w6m
Nguyễn Văn Phong - 18106
207 Xem thơ nức nở khen thầm:
208 Giá đành tú khẩu cẩm tâm khác thường

Xem thơ nưc nở ken thầm
Já dàh tú kẩu cẩm tâm kac thừz

Xem 4] n[c n]3 ken 46m2
Ja1 dah2 tu1 k6u3 c6m3 t6m kac 4[z2

Trần Thị Quế Chi - 39856
209 Ví đem vào tập đoạn trường
210.. Thì treo giải nhất chi nhường cho ai.
Ví dem vào tập dọl trừz
Thì treo jải nhât chi nhừz cho ai
Vi1 dem vao2 t6p5 dol5 5[z2
$i2 5eo jai3 36t 2i 3[z2 2o ai
PHAN VĂN HỒNG - 25182
Thềm hoa khách đã trở hài,
211 Thềm hoa khách đã trở hài,
212 Nàng còn cầm lại một hai tự tình.
Thềm hoa kak dã trở hài
Nàg còn cầm lại một hai tự tìh
$7m2 hoa kak da4 5]3 hai2
Nag2 con2 c6m2 lai5 m8t5 hai t[5 tih2
Nguyễn Ngọc Bảo Quyên 33699
213 Gió đâu xịch bức mành mành,
214 Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao.

Jó dâu xịk bưc màh màh
Tỉh ra mới bid rằg mìh chiv bao

Jo1 d6u xik5 b[c mah2 mah2
Tih3 ra m]i1 bid r9g2 mih2 2iv bao

Phan Nguyễn Hoàng Nhất Việt - 13732
215..Trông theo nào thấy đâu nào
216 Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây.
Trôg theo nào thấy dâu nào
Hưz thừa zừz hãy ra vào dâu dây
%8g 4eo nao2 46y1 d6u nao2
H[z 4[a2 z[z2 hay4 ra vao2 d6u d6y
Nguyễn Thị Minh Trang - 75549
217 Một mình lưỡng lự canh chầy,
218 Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.

Một mìh lữz lự cah chầy
Dừz xa wĩ nỗi sau này mà cih

M8t5 mih2 l[z4 l[5 cah 26y2
D[z2 xa wi4 n8i4 sau nay2 mà cih

LÊ HOÀNG HIỆP 56265
219Hoa trôi bèo dạt đã đành,
220.. Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi !
Hoa trôi bèo zạt dã dàh
Bid zyl mìh bid fận mìh thế thôi
Hoa 58i beo2 zat5 da4 dah2
Bid zyl mih2 bid f6n5 mih2 471 t8i
nguyễn tấn triều - 68399
221 Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi,
222 Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn.

Nỗi riz lơp lơp sóg zồi
Wĩ dòi cơn lại sụt sùi dòi cơn

N8i4 riz l]p l]p sog1 z8i2
Wi4 doi2 c]n lai5 sut5 sui2 doi2 c]n

Nguyễn Phước Minh - 61291
Phần 2.
223. Giọng Kiều rền rĩ trướng loan,
224. Nhà Huyên chợt tỉnh hỏi: Cơn cớ gì ?
1) Jọg Cìw rền rĩ trứz lol,
Nhà Hyl chợt tỉh hỏi: Cơn cớ jì ?
2) Jog5 Ciw2 r7n2 ri4 5[z1 lol,
#a2 Hyl 2]t5 tih3 hoi3: C]n c]1 ji2?.
SMM: 51984
Trần Văn Tĩnh
Đã like.

Tải app Tinh tế

Tải app Tinhte - Theo dõi thông tin mà bạn yêu thích

Tải app TinhteTải app Tinhte
Tải app Tinh tế cho Android trên Google PlayTải app Tinh tế cho iPhone, iPad trên App Store
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2020 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 209 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
  • Số điện thoại: 02862713156
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019