Cuối cùng Khắc Tên cũng làm bao da cho tai nghe Bose, bao lâu nay em ngóng em chờ để có hình cho kh
Cuối cùng Khắc Tên cũng làm bao da cho tai nghe Bose, bao lâu nay em ngóng em chờ để có hình cho khách xem rồi đặt mua, khoái khoái nha Anh Em chọn mua tai nghe Bose qua mình, sẵn mình có bán bao da Sen nhiều màu luôn nhé :hugging:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Cuối cùng Khắc Tên cũng làm bao da cho tai nghe Bose, bao lâu nay em ngóng em chờ để có hình cho khách xem rồi đặt mua, khoái khoái nha
Anh Em chọn mua tai nghe Bose qua mình, sẵn mình có bán bao da Sen nhiều màu luôn nhé 🤗
cho list giá pạn