TTBC23
Cuối cùng thì Dropbox cũng bỏ cuộc chơi Unlimited . Thôi thì dọn dẹp và hài lòng đã và hóng nó qu
Cuối cùng thì Dropbox cũng bỏ cuộc chơi Unlimited :disappointed:. Thôi thì dọn dẹp và hài lòng đã và hóng nó quay lại. #dropbox #tungtek
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Cuối cùng thì Dropbox cũng bỏ cuộc chơi Unlimited 😞. Thôi thì dọn dẹp và hài lòng đã và hóng nó quay lại.

#dropbox #tungtek
thanhcsf
ĐẠI BÀNG
3 months
Giờ hình như là gói Enterprise mà bác nhỉ, chỉ là chuyển đổi tên thôi chứ vẫn là dùng theo nhu cầu mà đúng không, hay gói này trước chỉ một cục cố định vậy bác
Mua dữ vậy 😁
tùng tek tek tùng tùng tek, tên bác nghe như tiếng đánh trống 😆)