Cuối tuần mưa nên đầu tuần mát dịu hơn mọi khi chút.
Cuối tuần mưa nên đầu tuần mát dịu hơn mọi khi chút. #dilam #working #grab
Cuối tuần mưa nên đầu tuần mát dịu hơn mọi khi chút.

#dilam #working #grab
chảo buổi sáng bác nhé
anh em ở chung chung cư 😁 mà chưa biết nhau
@cuhiep Hi, năm ngoái có chào bác mấy lần bác không nhớ 😁
Sáng nay trời mát
hầm không đỗ đủ xe sao?
@hawazz Không đủ