Cuối tuần mưa nên đầu tuần mát dịu hơn mọi khi chút.
Cuối tuần mưa nên đầu tuần mát dịu hơn mọi khi chút. #dilam #working #grab
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Cuối tuần mưa nên đầu tuần mát dịu hơn mọi khi chút.

#dilam #working #grab
chảo buổi sáng bác nhé
anh em ở chung chung cư 😁 mà chưa biết nhau
@cuhiep Hi, năm ngoái có chào bác mấy lần bác không nhớ 😁
Sáng nay trời mát
hầm không đỗ đủ xe sao?
@hawazz Không đủ