Đã có Final Cut Pro cho iPad, link tải đây
Đã có Final Cut Pro cho iPad, link tải đây https://apps.apple.com/us/app/final-cut-pro-for-ipad/id1631624924
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
dùng cắt video nhiều lúc cũng cần quá luôn
Ngon
Free luôn chơi lớn vậy chị Cúc
n3.9592
TÍCH CỰC
4 tháng
@Tech Man Free 1 tháng thôi
Tải luôn
phu252
ĐẠI BÀNG
4 tháng
xin hỏi file fcp trên macos mở được trên ipados không ?