Đã đth cùi mà còn mất sóng nữa, hên là app tinhte còn hỗ trợ để em chém gió với anh em
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.