TTBC23
Dăm 3 cái đồ tàu zzz
Dăm 3 cái đồ tàu zzz
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Dăm 3 cái đồ tàu zzz
Đi trồng cam à bạn
@Trịnh Xuân Thọ uhm bạn
Dekton chiếm sóng tiktok hơi bị nhiều
@Tú Bán Sách kaka
Dekton với DCA cái nào ok hơn bạn. Mình tính mua 1 cái dùng ở nhà
@ku truyền dca đi bạn
@AllLove Cho mình xin link bạn mua nhé, nếu đổi qua dòng khác để lại mình cũng được kk
@ku truyền Bạn mua cái này mạnh nè
https://shope.ee/LILu1CLyt
Có bán lại không bạn hihi
@nguyenphap.pub thi thoảng thôi bạn