Dạo này thấy mig ít tương tác hơn trước có phải chăng nà... ?
Dạo này thấy mig ít tương tác hơn trước có phải chăng nà... ?
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Dạo này thấy mig ít tương tác hơn trước có phải chăng nà... ?
Móa rảnh, mà có chuyện để nói.
Cười vô mặt
@zetbluez Thì rảnh mới lên tt cào phím mà
Mót Mít giờ chỉ chơi với giới thượng lưu thôi, hạng dân đen như ae mình nào có cửa để Mít tiếp chuyện nè. Bỏ qua đi!!!🤣
@Wukoi Vài bữa nữa lại lên sg nâng bi cuhiep cho xem.😁🤣
Ít thật
Chính xác rồi, đời thực cũng đã chứng minh cho mình thấy là vậy, càng đúng với đàn bà!
@arirang0402 pạn cay đàn bà?
@Jimmii Nam Đàn bà là những niềm đau😁
nghe nói cán bộ bị bắt về đồn để phục vụ nghiên cứu vũ khí sinh học rồi gã
@Huy Nguyễn 1995 vũ khí hột lờ... à lộn hột nhơn pạn nhỉ?
@Jimmii Nam cũng căng lắm gã... cô nào cũng có 2 nút hết mà mig chưa biết ấn vào nút nào
Annotation 2023-04-21 092706.png