Đập hộp nhanh iPhone 15 Pro
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đập hộp nhanh iPhone 15 Pro
Ờ, vui quá
Mới khui ra đã thấy bám tay rõ quá ae
image.jpg
Nhẹ hơn 14 là đc, chứ giờ 90% dùng ốp.
Yêu quá