Đây là cái Filter ND 100.000 16.5Stop của Marumi.
Đây là cái Filter ND 100.000 16.5Stop của Marumi. Trên tay: https://tinhte.vn/thread/tren-tay-filter-marumi-nd100000-16-5-stop.3350611/