Đây là tóc, chắc chắn là sợi tóc, chỉ là sợi tóc thôi.... Nói chung là tóc ace nha
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.