TTBC23
Đến cả Sếp còn tin dùng loa Audioengine A5+ Wireless thì chúng ta còn ngại gì nữa.
Đến cả Sếp còn tin dùng loa Audioengine A5+ Wireless thì chúng ta còn ngại gì nữa.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đến cả Sếp còn tin dùng loa Audioengine A5+ Wireless thì chúng ta còn ngại gì nữa.
không ngại gì trừ 1 thứ thôi mà =))
Tiki Taka
ĐẠI BÀNG
2 years
Khôn như mày :D