Đeo apple watch rồi zalo có tin mới nó hiện lên “bạn có tin mới” lại phải móc apple phone ra xem nh
Đeo apple watch rồi zalo có tin mới nó hiện lên “bạn có tin mới” lại phải móc apple phone ra xem nhiều khi nội dung chỉ là “ok”. Chuỗi vãi. Anh em có cách nào cho đồng hồ nó hiện nội dung luôn không. Zalo đã thiết lập mật khẩu rồi đâu có bỏ được. Hình như lúc chưa thiết lập mật khẩu nó hiện nội dung luôn.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đeo apple watch rồi zalo có tin mới nó hiện lên “bạn có tin mới” lại phải móc apple phone ra xem nhiều khi nội dung chỉ là “ok”.
Chuỗi vãi. Anh em có cách nào cho đồng hồ nó hiện nội dung luôn không.
Zalo đã thiết lập mật khẩu rồi đâu có bỏ được.
Hình như lúc chưa thiết lập mật khẩu nó hiện nội dung luôn.
cái này do Zalo đấy
Kỳ vậy, máy mình nó hiện tên ngừi gửi lên.
chuối ngon nha bạn ơi
uh đúng nha, vừa check, của mình hiện
vote bác mua đồng hồ khác nha 😁
Mình cũng bị 👍
mình nó hiện cả nội dung luôn
dhpsos
TÍCH CỰC
6 tháng
Các anh em xem được là do zalo chưa thiết lập mật khẩu, thay vì đăng nhập bằng otp thì mình đăng nhập bằng mật khẩu. Sau khi thiết lập mật khẩu thì nội dung không hiện trên đồng hồ, mà cũng không có chỗ bỏ thiết lập này.