ĐI ĂN CƯỚI
Đi ăn cưới :grin:
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Đi ăn cưới 😁
Không có gỏi măng cục hả Anh
@Tú Bán Sách Trend chưa lan tới đám cưới em ơi 😁😁😁
Quá đã, số sướng thiệt 😁
@lightingbolt Tốn tiền lắm nha em 😂😂😂
@NghiepTranVINA tưởng anh lại được ké
Cười vô mặt
@lightingbolt Kèo này hông có free em ơi 😂😂😂
Đã Ị a guộc
@P.V.Tuat. Đã Ị
Đọc tưởng “ đã ị “ 😄
@N-Đ-H Vừa gắp miếng lên mồm vừa đọc còm a Nghiệp lẩm bẩm đm con choé Tuất
@P.V.Tuat. Cơm nhà hàng giá cao 😂
@N-Đ-H A cũng đọc ra y chang 😁
Cười vô mặt
Giám đốc toàn ăn cưới VIP
Tôi tin em!
@Mig cường kích! Người ta mời đâu đi đó thôi fen 😂😂
@NghiepTranVINA
Anh theo em
Đệ nhất kèo ĂN KÉ Tinhte.
Ngã mũ bái phục
@hung.nexus Quá khen quá khen 😂😂
Gia Uy mod à pác
@blacksun2511 ☀️ Không phải đâu 😂😂
@NghiepTranVINA Tưởng pác dự đám của gia uy với minh chí mod chứ 😆
@blacksun2511 ☀️ Đâu có may mắn vậy 😁😁